Phos to gracz w szybko rozwijającej się przestrzeni SoftPos, dostarczający rozwiązania dla wielu agentów rozliczeniowych i dostawców usług płatniczych. SoftPos umożliwia smartfonom i tabletom przejęcie roli terminali płatniczych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa płatności.

Ingenico przejmuje fintech Phos

SoftPosy umożliwiają małym handlowcom i przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przyjmowanie płatności cyfrowych w świecie, w którym maleje liczba płatności gotówkowych.  Z SoftPosa mogą skorzystać także klienci korporacyjni, wyposażając swoich sprzedawców w tablety do akceptacji płatności na terenie sklepów, ale przed kasami fiskalnymi. Obecnie szacuje się, że liczba zainstalowanych terminali SoftPos wzrośnie z 3,1 mln na świecie w 2022 roku do prawie 12 mln w 2027 roku.

Firma Phos opracowała własną platformę do zarządzania i koordynacji systemów komputerowych, aplikacji i usług związanych z SoftPos, która zapewnia szerokie możliwości połączeń z interfejsami użytkownika. Dzięki pakietowi dostępnych usług, w tym integracji z agentem rozliczeniowym i certyfikacji jako usługi, Phos wprowadza nowe opcje łączności dla swoich partnerów. Rozwiązanie umożliwia dowolną formę płatności zbliżeniowej kartą z wykorzystaniem głównych międzynarodowych systemów płatności, a także portfeli cyfrowych, takich jak Apple Pay i Google Pay oraz transakcji opartych na kodach QR – czytamy w komunikacie.

Phos oferuje w swojej aplikacji zarówno branding oparty na profilu użytkownika, jak i czystą wersję white-label. Jednocześnie użytkownikom zapewnia się integracje umożliwiające konwersję z aplikacji do aplikacji oraz witryn internetowych do środowiska aplikacji. Firma udostępnia także zestaw narzędzi dla programistów niezbędny w tworzeniu aplikacji (SDK) służący do akceptacji płatności wbudowanych.

Podjęta współpraca to kolejny krok w kierunku dalszej ekspansji Ingenico. Rozwiązanie dostarczone firmie przez Phos jest uzupełnieniem platformy PPaaS (Payments Platform as a Service) należącej do Ingenico. PPaaS umożliwia klientom, takim jak agenci rozliczeniowi, dostawcy usług płatniczych i niezależni dostawcy oprogramowania, projektowanie i obsługę płatności i usług dodatkowych w punkcie sprzedaży na urządzeniach Ingenico i innych.