Wywiad odbył się przy okazji Fintech & InsurTech Digital Congress.

Rafał Plutecki, Head of Banking & Insurance w CRIF Polska. Senior Sales Executive, Business Development Manager, Team Manager z doświadczeniem we współpracy z branżą finansową i Retail w Polsce. W przeszłości z sukcesem realizował projekty wspierające usługi finansowe na Ukrainie i w regionie CEE. Posiada umiejętności z zakresu sprzedaży, zarządzania zespołami sprzedaży, negocjacji oraz zarządzania operacyjnego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania biznesem IT. Główne kompetencje w sprzedaży, negocjacjach, zarządzaniu zespołem, zarządzaniu operacjami, zarządzaniu relacjami z klientami (CRM).

Rafał Tomaszewski: Na początek zapytam Cię o Twój udział w dyskusji podczas FinTech & InsurTech Digital Congress. Na jakie aspekty big data zwróciłeś uwagę?

Rafał Plutecki: Dane, ich nadmiar oraz sposób wykorzystania przez instytucje finansowe to stały temat dyskusji i poszukiwania nowych możliwości dla wsparcia biznesu. Przykładem ułatwienia wykorzystania danych pomiędzy sektorami jest dyrektywa PSD2. Otworzyła ona możliwości korzystania w sposób uregulowany z bankowych danych transakcyjnych jako źródeł informacji o klientach indywidulanych i biznesowych w zakresie optymalizacji procesów antyfraudowych i sprzedażowych. Te oczywiste możliwości dla rozwoju biznesu nie byłyby dostępne bez znacznego przygotowania rynku w postaci przynajmniej  dwóch ważnych wydarzeń.

Z jednej strony aspekty prawne zostały uregulowane dyrektywą PSD2, oraz licencją AISP, dostępną dla podmiotów nie tylko bankowych ale i firm trzecich. Drugi krok milowy to ujednolicona technologia, zarówno na rynku europejskim, ale również doprecyzowaną przez polski sektor bankowy w postaci standardu Polish API. Bez tych  fundamentów istotne źródła danych  jakimi są dane z kont bankowych nie wspierałby w sposób usystematyzowany nowych modeli sprzedaży. Ważne, aby zasady regulacyjne były respektowane i wdrożone w proces pozyskiwania i udostępniania danych dla kolejnych źródeł.

Z drugiej strony nie wolno bagatelizować user experience klienta. Szybko rozwijająca się technologia nie jest możliwa do wdrożenia z dnia na dzień i jest to duża inwestycja dla firm aby zmienić przyzwyczajenia klientów. W ostatnich dwóch latach akceleratorem rewolucji była rzeczywistość „postcovidowa”. Przyspieszyła znacznie digitalizację w bardzo wielu aspektach naszego życia. Konieczne stało się wykorzystanie technologii, przeanalizowanie tematu barier po stronie klienta indywidualnego, czy biznesowego, który musi wyrazić zgodę na współdzielenie danych o swoich transakcjach.

Jak to zrobić? Na pewno zapewnić klientowi poczucie bezpieczeństwa podczas realizowania transakcji, a to jest wyzwanie dla każdego zespołu projektującego proces transakcyjny.

R.T.: Mówi się, że dane stały się ropą naftową XXI wieku i jest w tym sporo prawdy. Wracając jeszcze do samego wydarzenia – dlaczego według Ciebie warto wziąć udział w FinTech & InsurTech Digital Congress?

R.P.: FinTech & InsurTech Digital Congress to zawsze wydarzenie w którego nie tylko przebieg ale i przygotowanie zaangażowaniu są kluczowi eksperci nie tylko z polskiego rynku. Solidne przygotowanie owocuje adresowaniem  zawsze  tematów istotnych i dotyczących polskiej rzeczywistości biznesowej, wpieranej oczywiście zagranicznymi wystąpieniami.

Możliwość kontynuowania dyskusji w części networkingowej  pozwala mieć przekonanie, że żaden temat nie zostanie potraktowany powierzchownie, przeciwnie, wszystkie interesujące jego aspekty zostaną przedyskutowane.

R.T.: Przejdźmy zatem do tematu danych. Jak według Ciebie skutecznie wykorzystywać dane w obszarze ubezpieczeń i sektorze finansowym?

R.P.: Na skuteczne wykorzystywanie danych  składa się kilka czynników: jakość danych (aktualność, duży zakres danych międzysektorowych), jakość procesów (zgodność z prawem, przyjazny user expirience, automatyzacja – optymalizacja czasu pracy), wiedza i doświadczenie w podobnych projektach (doświadczenie międzynarodowe dodatkowo premiowane z uwagi na praktyczną znajomość trendów zagranicznych).

Obserwujemy na przykładzie międzynarodowych projektów CRIF, że aby być skutecznym partnerem do wykorzystania danych, na przykład  open bankingowych na potrzeby innych sektorów, praktyka i doświadczenie analityczne jest kluczem do sukcesu.

R.T.: Jakie są największe wyzwania w tym zakresie? 

R.P.: Zasoby: czasowe, ludzkie, technologiczne i kompetencyjne. We wszystkich tych aspektach liczy się odpowiedni moment w biznesie, by zainwestować w wykorzystanie big data.

R.T.: A jak w przezwyciężeniu tych wyzwań może pomóc CRIF?

R.P.: CRIF jest najlepszym na rynku polskim źródłem danych, analityki, zautomatyzowanych decyzji we wszystkich obszarach rynku finansowego, e-commerce, telekomunikacyjnego i nowych technologii. Mamy wieloletnie  doświadczenie w usługach konsultingowych dla rozwiązań wymiany danych między sektorami pozafinansowymi i w finansach.

W naszej działalności rozwijamy usługi nastawione na wsparcie modeli biznesowych naszych partnerów. O skuteczności świadczą takie znane od lat usługi jak  #CreditCheck  #SWI Credit Check  #PWK, oraz wraz z powstaniem nowych możliwości regulacyjnych, nowe projekty jak #N.E.O.S będący kompletna platforma  dedykowana dla Open Banking.

R.T.: Dziękuję za rozmowę.

R.P.: Dziękuję.

Z Rafałem Pluteckim rozmawiał Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny Fintek.pl.