Wirtualne kasy fiskalne będzie mogła stosować branża transportowa oraz branże, które najwcześniej były objęte obowiązkiem posiadania kas on-line ( pierwotnie od 1 lipca 2020 r.) mi. in. gastronomia i hotelarstwo. Używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe. To jedynie alternatywa dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących.

Kasy w postaci oprogramowania są także powiązane z e-paragonem, który kilka tygodni temu został prawnie zrównany z paragonem papierowym.

Kasy wirtualne coraz bliżej. Nowe przepisy budzą kontrowersje

W zakresie kas rejestrujących mających postać oprogramowania obowiązują dwa rozporządzenia:

  • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania,
  • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Rozporządzenie przewiduje i opisuje certyfikowanie kas wirtualnych przez Główny Urząd Miar, który aktywnie uczestniczył w projektowaniu rozporządzenia technicznego dot. kas wirtualnych. Wydanie certyfikatu dla kasy wirtualnej potwierdza zgodność działania kasy zgodnie z wymogami, w szczególności dot. bezpieczeństwa – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Na kasy wirtualne czeka przede wszystkim branża transportowa. Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym (tak zwane Lex Uber) firmy świadczące usługi przewozu osób będą musiały posiadać kasę fiskalną. Chodzi tutaj między innymi o Ubera i Bolta – dla kierowców korzystających z aplikacji konieczność instalowania fizycznej kasy byłaby sporą przeszkodą. Kasy w formie wirtualnej mają rozwiązać ten problem.

Kontrowersje budzi jednak objęcie nowymi przepisami także branży HoReCa, czyli między innymi hoteli i gastronomii – swoje obawy w tej sprawie przedstawiali eksperci w trakcie konferencji zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Ich zdaniem rozporządzenie w obecnym kształcie wywołuje szereg zagrożeń, w tym tak poważne jak rozszczelnienie systemu rejestracji sprzedaży, a tym samym wzrost szarej strefy. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście podlinkowanym powyżej.