Projekt, skierowany do wybranego grona partnerów i klientów KIR, wykorzystywał tokenizowane kartki świąteczne jako nośnik personalizowanych życzeń oraz realnej wartości, którą firma – w imieniu adresatów – zobowiązała się przekazać na rzecz podopiecznych Fundacji Szlachetna Paczka.

Blockchain w działaniach charytatywnych

W ramach pilotażowej kampanii, KIR tokenizował własne kartki świąteczne oraz udostępnił taką usługę wybranym klientom i partnerom, pełniąc funkcję emitenta NFT. W ten sposób firma wyemitowała łącznie ponad 4.300 kartek świątecznych – unikalnych tokenów.

Funkcja transferu tokena, umożliwiająca przekazanie darowizny, została uruchomiona dla ograniczonego grona adresatów wskazanych przez KIR. Adresat kartki wysyłanej przez KIR w wersji NFT, zlecał mintowanie tokenów na platformie Krajowej Sieci Blockchain (KSB), która działa na zasadzie ‘permissioned network’ – jako prywatna sieć blockchain.

Każda z takich kartek świątecznych była cyfrowym tokenem NFT, który po transferze własności, przekształcał się w darowiznę na cele charytatywne. Pojedynczy token reprezentował konkretną wartość – 100 złotych, a więc każdy klik powiększał pulę środków jakie KIR zobowiązał się darować na rzecz podopiecznych Szlachetnej Paczki. Zakończeniem tego projektu było przekazanie darowizny w kwocie 4.200 zł dla Fundacji Szlachetna Paczka przez Fundację KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium.

– Projekt tokenizowanych kartek świątecznych pokazuje, jak nowoczesne technologie mogą – poza optymalizowaniem procesów biznesowych – przyczynić się do realnego wsparcia inicjatyw społecznych. Token NFT jest nośnikiem wartości. Tokenami można więc obracać – podobnie jak papierami wartościowymi. Można je sprzedawać i kupować, można przenosić ich własność i można je dawać w prezencie. Znakomicie ułatwiają przekazywanie darowizn i dlatego są świetnym narzędziem wspierającym działalność charytatywną. Tę zaletę technologii blockchain staraliśmy się wykorzystać w dobrej sprawie – mówi Małgorzata Ignaczewska, Program Manager w KIR.