– Jestem bardzo dumny, że udało nam się wyjść na plus, z rentownym miesiącem w drugim kwartale 2023 roku – osiągnęliśmy to szybciej, niż zakładaliśmy. Część osób twierdziła, że Klarna napotka trudności w związku z niesprzyjającym otoczeniem makroekonomicznym oraz wysokimi stopami procentowymi, ale jako osoba, która przeprowadziła firmę przez kryzys finansowy w 2008 roku wiedziałem, że nasz silny  model biznesowy pozwoli nam to przetrwać – mówi Sebastian Siemiątkowski, CEO Klarny.

Fintech Klarna prezentuje wyniki finansowe

Wyniki w zakresie strat kredytowych poprawiły się o 41 proc. rok do roku, dzięki czemu globalny wskaźnik niespłaconych zobowiązań wyniósł 0,39 proc. w pierwszej połowie roku. Udało się to osiągnąć przy jednoczesnym wzroście przychodów, gdzie GMV nadal przewyższa wyniki całego rynku e-commerce, rosnąc o 14 proc. rok do roku w drugim kwartale, podczas gdy globalnie e-commerce pozostał na niezmienionym poziomie 0 proc.

W czasie gdy Klarna rozpoczęła współpracę z nowymi partnerami m.in. Airbnb, Boden, Deichmann, Selfridges, Juventus, AC Milan, czy Uniqlo, przychody fintechu zwiększyły się o 17 proc. rok do roku, do 5,5 mld SEK w trzecim kwartale, zaś obroty sprzedawców detalicznych wzrosły o 23 proc. w tym samym okresie.

Drugi kwartał 2023 roku był trzecim z rzędu kwartałem z zyskiem brutto w Stanach Zjednoczonych, który jest jednym z największych rynków konsumenckich na świecie. Wpływ na te wyniki miało między innymi nowe partnerstwo Klarny z Airbnb, które rozszerzy się z USA na rynki europejskie w najbliższych tygodniach.

Pełne sprawozdanie finansowe jest dostępne na stronie Investor Relations.