W trakcie wczorajszego spotkania w siedzibie KNF Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu FinTech, zapewniał, że Urząd zamierza publikować kolejne stanowiska, opinie i poradniki na temat kluczowych zjawisk dla rynku finansowego. Dzisiejszy materiał ma być zapewne potwierdzeniem tych słów.

Pełny dokument „Otwarta bankowość w świetle wymogów dyrektywy PSD2 – wyzwania i perspektywy rozwoju dla polskiego sektora FinTech” można pobrać tutaj.

Otwarta bankowość i PSD2 – KNF publikuje poradnik

KNF zaznacza, że publikacja została wydana w celach edukacyjnych, a informacje w niej zawarte mają wyłącznie charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej oraz inwestycyjnej. Celem publikacji jest wyjaśnienie zagadnienia otwartej bankowości, a także wskazanie najważniejszych wymogów regulacyjnych i prawnych wynikających z dyrektywy PSD2, RTS i ustawy o usługach płatniczych, których stosowanie może stanowić wyzwanie dla uczestników rynku. Materiał ma na celu także przedstawienie potencjalnych perspektyw rozwoju otwartej bankowości w polskim sektorze FinTech.

Nadzorca adresuje dokument do głównych interesariuszy rynku płatności, przede wszystkich dostawców prowadzących rachunki płatnicze (ASPSP), podmiotów świadczących usługi dostępu do rachunku (TPP) oraz innych podmiotów, które widzą swoją rolę w otwartej bankowości (np. firm technologicznych). Informacje zawarte w publikacji mogą być również przydatne bardziej zaawansowanym klientom usług finansowych, którzy chcieliby pozyskać wiedzę nt. otwartej bankowości – wyjaśnia KNF.

W publikacji poruszane są takie zagadnienia jak regulacje prawne dotyczące funkcjonowania otwartej bankowości, kluczowe wymogi RTS, standard Polish API, inne unijne inicjatywy standaryzacyjne na rzecz otwartej bankowości, czy perspektywy rozwoju open bankingu w polskim sektorze FinTech.