– W skład Grupy weszli członkowie międzyresortowego Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz dodatkowe podmioty rynkowe reprezentujące branżę kryptowalut i technologii Blockchain. Celem działania Grupy jest rozpoczęcie przez UKNF dialogu z przedstawicielami rynku na temat technologii DLT/Blockchain, w tym walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) oraz innych tokenów cyfrowych, w kontekście właściwych uregulowań prawnych w tym zakresie, w tym przygotowanie Raportu końcowego z prac Grupy określającego stanowisko UKNF w przedmiotowym zakresie – czytamy w komunikacie KNF.

O starcie grupy roboczej pisaliśmy na Fintek.pl kilka tygodni temu. O inicjatywie poinformował Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w UKNF Artur Granicki. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – KNF wyciąga rękę do środowiska kryptowalut?.

Pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. blockchain i kryptowalut w KNF

Grupa ma się zajmować aspektami operacyjnymi i prawnymi, dotyczącymi technologii blockchain – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki walut wirtualnych oraz innych cyfrowych tokenów, ICO, smart kontraktów, funkcjonowania giełd wymiany kryptowalut i wirtualnych kantorów. Grupa zajmie się także wyzwaniami i ograniczeniami dla rozwoju blockchainu i kryptowalut.

– Chcielibyśmy rozpocząć dialog dotyczący rozwiązań związanych z technologią blockchain, w tym „walut” wirtualnych, ICO. Chcielibyśmy w ciągu najbliższych miesięcy wspólnie porozmawiać o wyzwaniach, przed którymi stoi branża, o percepcji obecnie funkcjonujących regulacji, o barierach oraz o tym, jak te bariery możemy usuwać lub ograniczać. Chcielibyśmy ustalić wspólny punkt widzenia – powiedział Marek Chrzanowski, Przewodniczący KNF, który otworzył posiedzenie Grupy.

– W niektórych kwestiach się różnimy, ale w niektórych jesteśmy ze sobą bardzo blisko. Nie jesteśmy do nikogo uprzedzeni. Jesteśmy postrzegani przez pryzmat działań ostrzegawczych, które realizujemy w ramach kampanii dotyczących zagrożeń na rynku finansowym, natomiast chcę podkreślić, że co do zasady nie jesteśmy przeciwnikami technologii blockchain i nie chcemy ograniczać jej rozwoju – dodał Marek Chrzanowski.

Wynikiem końcowym prac Grupy będzie opublikowanie Raportu UKNF, który będzie mógł stanowić podstawę do dalszych prac legislacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej technologii DLT/Blockchain, w tym aktywów wirtualnych. Grupa będzie prowadziła prace w wyodrębnionych podgrupach roboczych.

Z komunikatu KNF wynika, że pierwsze spotkanie było tym otwierającym prace Grupy. Na razie jest za wcześnie, aby mówić o wnioskach i o tym, czy nadzorca złagodzi swoje stanowisko względem kryptowalut – szczególnie, że w zeszłym tygodniu wystartowała kolejna kampania ostrzegająca przed „walutami” wirtualnymi. Natomiast warto docenić fakt, że Urząd chce rozmawiać z branżą.

UKNF/RT