Pakiet obejmuje strategię w zakresie finansów cyfrowych, strategię w zakresie płatności detalicznych oraz wnioski ustawodawcze w sprawie unijnych ram regulacyjnych dotyczących kryptoaktywów i operacyjnej odporności cyfrowej. Pełny komunikat Komisji Europejskiej można znaleźć tutaj.

Nowe przepisy w sprawie kryptowalut od Komisji Europejskiej

Szczególnie ciekawe wydają się proponowane zmiany w zakresie kryptowalut. Rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) ma pobudzić innowacje przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej i ochronie inwestorów przed ryzykiem. Zapewni to jasność i pewność prawa emitentom i dostawcom kryptoaktywów – zapewnia Komisja Europejska.

Nowe przepisy pozwolą operatorom posiadającym zezwolenie w jednym państwie członkowskim świadczyć usługi w całej UE („paszport”). Zabezpieczenia obejmują wymogi kapitałowe, utrzymywanie aktywów, obowiązkową procedurę skargi dostępną dla inwestorów oraz prawa inwestora przysługujące mu wobec emitenta. Emitenci istotnych kryptoaktywów zabezpieczonych aktywami (tak zwane „stabilne kryptowaluty”) podlegaliby bardziej rygorystycznym wymogom (np. w zakresie kapitału, praw inwestorów i nadzoru).

Komisja zaproponowała również pilotażowy system przeznaczony dla infrastruktur rynkowych, które chciałyby spróbować negocjować i dokonywać transakcji na instrumentach finansowych w formie kryptoaktywów. System ten ma być czymś na kształt piaskownicy regulacyjnej, która umożliwia czasowe odejście od istniejących przepisów, tak aby organy regulacyjne mogły zebrać doświadczenia w zakresie korzystania z danej technologii. Celem jest umożliwienie przedsiębiorstwom przetestowania istniejących przepisów i sprawdzenia, jak funkcjonują one w praktyce.