Dane na ten temat prezentuje raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), dotyczący wpływu rozwiązań FinTech na instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego. W całym 2017 roku za pomocą czeków dokonano w Unii Europejskiej ponad 2,6 mln płatności.

Czeki odchodzą do lamusa

Koniec czeków

Może na pierwszy rzut oka nie jest to mała liczba, ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o całej Unii Europejskiej. Liczba płatności za pomocą czeków spada sukcesywnie (co widać na wykresie powyżej). W 2013 roku takich operacji dokonano 3,9 mln, w 2015 roku 3,3 mln, a w 2016 roku 3 mln. Czeki znajdują się na szarym końcu listy jeśli chodzi o konkretne metody płatności w Unii Europejskiej.

W Polsce taka forma płatności nigdy nie była szczególnie popularna. Obecnie banki działające w Polsce nie wydają już czeków, a przeciętny Polak pewnie nigdy nie widział takiego blankietu na oczy. Czek to dokument zawierający polecenie wystawcy, skierowane do banku – na jego podstawie bank wypłaca określoną kwotę okazicielowi czeku. To przede wszystkim środek zapłaty, ponieważ wręczany jest zamiast pieniądza przy zakupie towarów lub usług.

Taka forma rozliczeń wciąż jest stosunkowo popularna w Wielkiej Brytanii, ale i tam wykorzystanie czeków jest coraz mniejsze. Swoją silną pozycję na Wyspach Brytyjskich czeki zawdzięczają przede wszystkim długiej tradycji. Takie dokumenty są wydawane w Zjednoczonym Królestwie od setek lat. Między innymi dlatego czeki są popularne także w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.