„Zgodnie z przyjętym w regulaminie terminem postępowania kwalifikacyjnego w otwartym konkursie zgłosiło się łącznie dwustu kandydatów na stanowiska prezesa i wiceprezesów zarządu PKO Banku Polskiego. Kolejnym etapem rekrutacji, po przeanalizowaniu dokumentów pod kątem wymogów formalnych i merytorycznych, będą rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, które zostaną przeprowadzone przez Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej. Ostateczny wybór nowego prezesa oraz wiceprezesów banku zostanie ogłoszony bez zbędnej zwłoki” – informuje PKO BP w komunikacie.

Kto nowym prezesem PKO BP?

W lutym rada nadzorcza PKO BP odwołała przedstawicieli dotychczasowego zarządu, a do kierowania jego pracami oddelegowano Szymona Miderę. Wtedy największy polski bank informował o przeprowadzeniu otwartego konkursu na prezesa i wiceprezesów banku. Teraz w komunikacie czytamy, że na oba te stanowiska zgłosiło się w sumie dwustu kandydatów.

Na początku lutego nowymi członkami rady nadzorczej zostali Maciej Cieślukowski, Hanna Kuzińska, Szymon Midera, Andrzej Oślizło, Marek Panfil, Marek Radzikowski, Paweł Waniowski i Katarzyna Zimnicka-Jankowska. Ta ostatnia zajmie stanowisko przewodniczącej rady nadzorczej.

Kto zostanie nowym prezesem PKO BP? W gronie faworytów wymieniało się między innymi Cezarego Stypułkowskiego, obecnego prezesa mBanku, czy Sławomira Lachowskiego, założyciela i byłego prezesa mBanku. Kandydatem na nowego sternika PKO BP ma być także Jacek Obłękowski, wcześniej wiceprezes największego polskiego banku.