Na litewskim rynku FinTech działają obecnie 263 firmy, które zatrudniają ponad 7 tys. pracowników – co stanowi wzrost o 19% w stosunku do poprzedniego roku.

Bank Litwy publikuje dane na temat sektora FinTech

Litewski sektor FinTech od lat rozwija się bardzo szybko. Ze względu na sprzyjające regulacje i dobrze działające procesy licencyjne w Banku Litwy kraj ten staje się popularnym celem dla startupów fintechowych z całego świata. W ciągu ostatnich kilku lat zarejestrowano wiele nowych firm, które szybko zdobyły znaczącą pozycję na rynku.

Obecnie na Litwie działają 263 firmy fintech, które zatrudniają ponad 7 tys. pracowników. W pierwszej połowie 2022 roku litewski sektor FinTech zanotował wzrost przychodów o 80% – do poziomu 375 mln EUR. Dodatkowo rząd w Wilnie postanowił przeznaczyć ostatnio 80 milionów euro na trzyletni program podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania pracowników, który ma pomóc w rozwoju poszukiwanych umiejętności – między innymi związanych z fintech i IT.

Dodatkowo warto wspomnieć, że w 2022 roku litewski fintech kevin. pozyskał 61,6 mln EUR dofinansowania – to największa runda inwestycyjna Serii A w historii Litwy. Pieniądze pozwolą firmie na rozwój produktów i ekspansję na rynki zagraniczne.