Partner serwisu Visa dla biznesu

Marcin Kusznier, Nest Bank – Open Banking po PSD2 [WYWIAD]

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#Nest Bank
Opublikowano: 18 listopada 2019, 11:32 Aktualizacja: 19 listopada 2019, 10:11

Dyrektywa PSD2 obowiązuje od ponad dwóch miesięcy. Nowe przepisy miały być prawdziwą rewolucją dla rynku finansowego, ale na razie próżno szukać przełomowych wdrożeń – poza kilkoma wyjątkami. Jednym z pierwszych podmiotów, który otrzymał zgodę KNF na działanie jako TPP (ang. Third Party Provider) był Nest Bank. Ile trwało uzyskanie zgody KNF? Jakie nowe usługi zaoferuje bank? Czy PSD2 będzie prawdziwą rewolucją?

Marcin Kusznier, Nest Bank - Open Banking po PSD2 [WYWIAD]

Między innymi na te pytania odpowiedział nam Marcin Kusznier, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Nest Banku. Marcin Kusznier był jednym z prelegentów w trakcie Fintech Brunch #3. Podsumowanie wydarzenia można znaleźć tutaj.

Rafał Tomaszewski: Nest Bank jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce uzyskał zgodę KNF na działalność jako TPP. Co to oznacza dla banku?

Marcin Kusznier: Prowadzenie działalności w charakterze TPP oznacza dla banku dodatkowe obowiązki ale z drugiej strony daje możliwość tworzenia wartościowych usług. Występując o zgodę KNF mieliśmy na uwadze konkretne funkcjonalności, które chcemy zaproponować naszym klientom.

Jako pierwszy bank w Polsce już w sierpniu udostępniliśmy klientom tzw. „Agregator finansów” – narzędzie do pobierania danych z innych banków i prezentowania w bankowości elektronicznej Nest Banku. Aktualnie za pomocą modułu klienci banku mają możliwość umieszczania informacji o posiadanych kontach w innych bankach poprzez import plików PDF z historią lub wyciągiem. Korzystając z Agregatora klienci otrzymują całościowy obraz swoich finansów – bez względu na to ile kont posiadają i w jakich bankach. Moduł umożliwia przeprowadzenie analizy finansów w postaci bilansu wpływów i wydatków.

Dodatkowo klient zyskuje możliwość przeniesienia do Nest Banku odbiorców przelewów zapisanych w różnych bankach oraz możliwość przeniesienia środków. Klient, który zdecyduje się przenieść środki może to zrobić automatycznie, w czasie do 15 minut korzystając z udostępnionej w module funkcji tzw. „szybkiego przelewu”. W pierwszym etapie korzystając z możliwości jakie daje PSD2 chcemy zautomatyzować ten moduł tak aby dane pobierały się automatycznie „w tle”.

R.T.: Ciężko było uzyskać licencję TPP? Jak wyglądał ten proces?

M.K.: Ustawa o usługach płatniczych daje każdemu bankowi w Polsce możliwość świadczenia usług AIS i PIS. .Jednak aby realnie bank mógł oferować takie produkty musi mieć to określone w swoim statucie.

Dlatego precyzyjnie mówiąc Nest Bank otrzymał zgodę KNF na zmianę w statucie banku, a nie licencję. Wymagało to od nas przedstawienia szczegółowej dokumentacji procesów i informacji m.in. o stosowanych środkach bezpieczeństwa. Cały proces zamknął się w ciągu 6 miesięcy i byliśmy w pierwszej transzy banków, które taką zgodę uzyskały.

R.T.: Rozumiem. A jakie konkretne, nowe usługi możecie zaoferować klientom dzięki zezwoleniu KNF?

M.K.: Jak mówiłem wcześniej na początek chcemy zautomatyzować „Agregator finansów”. Przyglądamy się  również innym zastosowaniom usług AIS i PIS. Dostęp do informacji o operacjach w innych bankach jest szczególnie istotny w kontekście procesów kredytowych i ten kierunek chcemy eksplorować.

Pomaga w tym również opinia EBA, która wprost potwierdziła możliwość wykorzystania tych danych do innych celów niż zapisane w dyrektywie PSD2 – oczywiście za wiedzą i zgodą klienta.

R.T.: Jak Waszym zdaniem zmieni się polski rynek finansowy po wdrożeniu PSD2? Czy to będzie prawdziwa rewolucja?

M.K.: Jesteśmy dwa miesiące po pełnym wdrożeniu. Z naszych obserwacji wynika, że tak jak każde, duże wdrożenie wymaga ono pewnej stabilizacji – również od strony technicznej.

Osobiście obstawiam bardziej ewolucję niż rewolucję. Pamiętajmy, że na końcu za danym rozwiązaniem „głosują” klienci, którzy w branży finansowej są bardziej zachowawczy niż np. w tzw. branżach lifestylowych. PSD2 stwarza wiele możliwości na różnorakie modele biznesowe – ostatecznie zostaną te, które dostarczą rzeczywistą wartość dla klienta, a zapewne wiele z nich zostanie na etapie „early adopetrs”.

R.T.: Wspomniał Pan o zachowawczym podejściu klientów.  Czy w takim razie Waszym zdaniem Polacy są gotowi na otwartą bankowość? Czy zaufają fintechom i pozwolą im na dostęp do swoich rachunków?

M.K.:  Jak pokazują badania klienci niezbyt chętnie chcą przekazywać dane bankowe fintechom. Większym zaufaniem obdarzają banki oraz znane marki jak Google czy Apple.

Z drugiej strony wielu klientów już to robi – chociażby w branży pożyczkowej korzystając z takich narzędzi jak Kontomatik. Wydaje mi się, że kluczem jest korzyść dla klienta. Jeżeli zostanie zaproponowany produkt czy też usługa, która będzie wartościowa dla klienta to przezwycięży to obawy związane z przekazywaniem danych.

R.T.: Na koniec zapytam o aplikację mobilną Nest Banku. Jakie nowości wprowadzicie w najbliższej przyszłości? Mam na myśli także inne rozwiązania, nie tylko te z zakresu otwartej bankowości.

M.K.: Przede wszystkim intensywnie pracujemy nad dodaniem płatności BLIK. Wiemy, że nasi klienci tego oczekują i chcemy tę funkcjonalność dodać. Mając na uwadze to, że wielu klientów korzysta z banku wyłącznie przez aplikację mobilną

Chcemy do niej dodać moduł Agregatora Finansów. Poza tym chcemy rozbudować i promować wśród klientów autoryzację mobilną jako aktualnie najbezpieczniejszą metodę autoryzacji operacji.

R.T.: Dziękuję za rozmowę.

M.K.: Dziękuję.

Z Marcinem Kusznierem rozmawiał Rafał Tomaszewski.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

marcin-kusznier-nest-bank-open-banking-po-psd2-wywiad