W komunikacie czytamy, że jednym z pierwszych efektów konsultacji jest rozpoczęcie prac grupy roboczej ds. wysyłki dużej liczby e-faktur na środowisku testowym KSeF. Ministerstwo Finansów uruchomiło forum wymiany informacji i roboczych uzgodnień pomiędzy ekspertami MF, KAS, Aplikacji Krytycznych i Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz osobami odpowiedzialnymi za te kwestie w organizacjach, które wdrażają KSeF.

Co dalej z wdrożeniem KSeF?

Ostatnie spotkanie konsultacyjne 1 marca dotyczyło komunikacji zmian w KSeF. Eksperci dyskutowali o tym, jakie tematy wymagają stworzenia dobrych praktyk, a które szczególnego wyjaśnienia i opisania w materiałach informacyjnych.

Ministerstwo przedstawiło plan szkoleń przedsiębiorców. Mają one rozpocząć się w urzędach skarbowych na przełomie kwietnia i maja. Celem będzie przekazanie informacji dotyczących korzystania z bezpłatnych narzędzi przygotowanych przez MF, czyli Aplikacji Podatnika i e-mikrofirmy. W kolejnych miesiącach, aż do odwołania, będą prowadzone indywidualne konsultacje w zakresie korzystania z tych narzędzi.

Na początku roku resort finansów poinformował, że Krajowy System eFaktur nie zostanie wdrożony w planowanym terminie – czyli od 1 lipca 2024 roku. Niemniej ministerstwo nie wycofało się z tego projektu i rozpoczęło serię konsultacji na ten temat. Na przełomie kwietnia i maja, na podstawie analiz i procesów audytowych ma być wskazana nowa data obowiązkowego korzystania z KSeF.