Żadna inna marka płatnicza na polskim rynku nie może się pochwalić podobną rozpoznawalnością co BLIK. Jego rosnącą popularność potwierdził ostatni Black Friday, w trakcie którego odnotowano rekordową dzienną liczbę transakcji BLIKIEM – aż 3,7 mln.

W ubiegłym roku 6 pierwszych banków udostępniło płatności zbliżeniowe BLIKIEM. Mogą z nich korzystać w terminalach płatniczych klienci Alior Banku, ING, Banku Millennium, mBanku, PKO BP oraz Santander Bank Polska. Usługę tę do końca roku aktywowało 428 tys. osób. Od października do grudnia zbliżeniowym BLIKIEM zapłacono ponad 2,8 mln razy.

BLIK dominuje w e-commerce

W ostatnim kwartale 2021 r. zrealizowano BLIKIEM 240 mln transakcji, daje to ponad 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Najwięcej, bo aż 160,9 mln z nich stanowiły płatności za zakupy w e-commerce.

Transakcje online to 67 proc. ogółu operacji BLIKIEM. Udział BLIKA we wszystkich płatnościach e-commerce na polskim rynku przekracza już 70 proc. – wynika z szacunków Polskiego Standardu Płatności.

Drugą najchętniej wykorzystywaną funkcją BLIKA są przelewy na numer telefonu. Ich łączna liczba w czwartym kwartale ub.r. wyniosła aż 39,55 mln (wobec 15,5 mln rok wcześniej). Transakcje P2P to już 16,5 proc. całej aktywności użytkowników BLIKA.

Rosnącą popularnością w ostatnich 3 miesiącach 2021 roku cieszyły się transakcje BLIKIEM w terminalach płatniczych. Zrealizowano ich 29,3 mln, to blisko 150 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2020 roku. Istotny wpływ na taki wynik miało udostępnienie płatności zbliżeniowych BLIK.

Użytkownicy BLIKA w ostatnim kwartale ubiegłego roku korzystali także z opcji wypłat i wpłat w bankomatach. Liczba takich transakcji wzrosła o prawie 50 proc. W bankomatach odnotowano 10,5 mln transakcji, co stanowi 4,4 proc. wszystkich transakcji BLIKIEM.

Z BLIKA aktywnie korzysta ponad 10 mln osób

Na koniec 2021 roku możliwość użycia BLIKA miało rekordowe 21,6 mln aktywnych aplikacji mobilnych. Z czego przynajmniej raz w każdym miesiącu IV kwartału korzystało 10,1 mln osób. Po raz pierwszy w liczbie aktywnych użytkowników zostały uwzględnione osoby, które robiły wyłącznie przelewy na numer telefonu BLIK.

– 2021 rok jest dla nas szczególny. Wyniki transakcyjne z tylko jednego roku można porównywać z tym, co udało się osiągnąć w 6 wcześniejszych lat łącznie. Z BLIKA korzysta aktywnie ponad 10 mln osób i jest on dostępny powszechnie – w każdym banku, który oferuje aplikację mobilną. BLIKIEM można zapłacić już wszędzie – w całym e-commerce, a dzięki uruchomieniu płatności zbliżeniowych także w każdym terminalu na świecie, który jest przystosowany do odbierania tego typu płatności – komentuje Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.