W 2019 r. amerykańscy giganci płatniczy zgodzili się obniżyć opłaty interchange za płatności dokonywane w Europie kartami wydanymi poza Europejskim Obszarem Gospodarczym o 40% w następstwie dochodzenia antymonopolowego UE. Umowa ta miała obowiązywać przez pięć lat, do listopada 2024 roku, ale teraz została przedłużona o kolejne pięć lat, do listopada 2029 roku.

Visa i Mastercard utrzymają niższe opłaty interchange w Europie

W przypadku transakcji dokonywanych przy użyciu fizycznej karty, opłaty pozostaną na poziomie 0,2% dla kart debetowych i 0,3% dla kart kredytowych. W przypadku transakcji bez użycia fizycznej karty, limity pozostaną na poziomie 1,15% dla kart debetowych i 1,5% dla kart kredytowych.

Porozumienie z 2019 r. zostało zawarte po tym, jak Visa i Mastercard zostały skrytykowane przez unijny organ nadzorujący konkurencję za stosowanie wyższych międzyregionalnych opłat interchange dla europejskich sprzedawców detalicznych akceptujących płatności kartami wydanymi poza EOG. Zdaniem UE spowodowało to wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w całym regionie.

Pomimo przedłużenia umowy, KE ostrzega, że „dobrowolne zobowiązania Visa i Mastercard nie uniemożliwiają Komisji prowadzenia dochodzeń lub wszczynania postępowań, jeśli Komisja uzyska konkretne dowody wskazujące, że obecne limity nie byłyby już odpowiednie”.

Kilka dni temu pisaliśmy, że Visa umożliwiła szybkie wnioskowanie o kartę wirtualną. Klienci, którzy zgubią portfel, mogą teraz otrzymać cyfrową kartę zastępczą za pośrednictwem SMS-a lub maila. Rozwiązanie kierowane jest głównie do podróżnych.

Z kolei Mastercard poprzez spółkę joint venture rozpoczął wreszcie przetwarzanie płatności krajowych w Chinach. Amerykański gigant otrzymał stosowne zgody od Ludowego Banku Chin pod koniec zeszłego roku.