Światowe Forum Ekonomiczne w Davos to jedno z najważniejszych spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki. Gromadzi prezesów największych firm, szefów organizacji pożytku publicznego, intelektualistów i naukowców. Uczestniczy w nim większość prezydentów i premierów reprezentujących najbardziej rozwinięte kraje świata. W sumie, corocznie w Forum uczestniczy ok. 3000 reprezentantów pochodzących ze 110 krajów. W tym roku odbywa się jubileuszowa, 50. edycja Forum.

Banki muszą współpracować z administracją

W trakcie tegorocznego Forum prezydent Andrzej Duda otworzył w Davos Dom Polski, czyli wspólną inicjatywę Banku Pekao i PZU. Podczas zaplanowanych paneli, dyskusji i debat pod wspólnym hasłem #Growing Europe poruszone zostały kwestie związane z podtrzymaniem wysokiego tempa rozwoju 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które odpowiadają dziś za 20% wzrostu gospodarczego całej UE. Rozmawiano także o regionalnej współpracy, np. w ramach Inicjatywy Trójmorza – promującej międzynarodowe połączenia transportowe, energetyczne i cyfrowe naszej części Europy.

W Domu Polskim w Davos odbyła się między innymi debata na temat współpracy sektora bankowego z administracją państwową, która ma być kluczem do sukcesu gospodarczego. W dyskusji na temat kooperacji rządów z sektorem finansowym wzięli udział Tadeusz Kościński, Minister Finansów Rządu RP, Marek Lusztyn, prezes zarządu Banku Pekao, profesor Nouriel Roubini, prezesi Charlotte Hogg z Visa Europe i Gilberto Caldart z Mastercard oraz Laszlo Benscik reprezentujący bank OTP. Dyskusję moderowała Anna Celner, Lider praktyki Global Banking and Capital Markets w Deloitte.

Jako dobry przykład na korzyści płynące ze współpracy banków i administracji przywoływano program Polska Bezgotówkowa – na co zwrócił uwagę minister Tadeusz Kościński. Jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych, organizacji Visa i Mastercard oraz Związku Banków Polskich i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Dzięki programowi obrót bezgotówkowy w Polsce staje się codziennością dla tysięcy firm, usługodawców i ich klientów. Jeszcze w grudniu prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, dr Mieczysław Groszek, mówił, że dzięki programowi udało się dostarczyć na rynek ponad 230 tys. terminali płatniczych – dzięki czemu ich łączna liczba oscyluje w granicach 900 tys.

Dane to ropa XXI wieku

Minister Kościński zwracał uwagę także na koszty, które generuje korzystanie z gotówki. Według szefa resortu finansów gotówka kosztuje ponad 1% PKB, co jest ogromnym wydatkiem. Tadeusz Kościński mówił, że gotówka napędza szarą strefę, a dzięki digitalizacji systemu finansowego Polska może coraz lepiej z tą szarą strefą walczyć.

Z kolei profesor Roubini stwierdził, że zniknięcie gotówki to tylko kwestia czasu. Roubini podzielał zdanie ministra Kościńskiego, że gospodarka i biznes będą opierały się na danych – to dane mają być ropą XXI wieku.

Według profesora banki muszą wdrażać rozwiązania z branży FinTech, ale prawdziwe wyzwanie pojawi się wtedy, gdy na rynek usług finansowych aktywnie zaczną wchodzić BigTechy – czyli firmy pokroju Amazona, Microsoftu, Apple, Facebooka, czy Google. To one kontrolują największe zasoby danych na temat klientów – ma to być wyzwanie dla banków centralnych i regulatorów.

Polska Dolina Cyfrowa – czy to możliwe?

W Davos rozmawiano także o Polskiej Dolinie Cyfrowej i jej roli w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.. W debacie na ten temat udział wzięli prezydent Andrzej Duda, Ralph Haupter – Incoming President for Microsoft EMEA and current President for Microsoft Asia oraz Mark Loughran, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

– Podczas okrągłego stołu w Davos poświęconego temu, jak Polska i Europa Środkowo-Wschodnia mogą stać się wiodącym centrum transformacji cyfrowej, zgodziliśmy się, że Polska ze swoimi talentami technologicznymi, dynamicznym ekosystemem i duchem przedsiębiorczości ma szansę odgrywać kluczową rolę w rozwoju regionu. Potrzebujemy partnerstwa i wspólnych działań, aby rozwijać Polską Dolinę Cyfrową w sercu Europy Środkowo-Wschodniej” – pokreślił Mark Loughran, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

W podobnym tonie wypowiadali się eksperci w trakcie kolejnej debaty – tym razem na temat rozwoju talentów i nowych technologii, które mają być szansą dla gospodarek państw z Europy Środkowo-Wschodniej. W panelu udział wzięli: ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher; odpowiedzialny za finanse i strategię wiceprezes OTP Bank László Bencsik; członek zarządu Adris Grupa Marko Remenar; prezes GPW Marek Dietl; Jurica Novak, partner zarządzający w McKinsey & Company; prezes PZU Paweł Surówka; szef rady nadzorczej Ten Square Games, Maciej Zużałek; prezes i założyciel spółki Netguru Wiktor Schmidt.

Automatyzacja i cyfryzacja kluczem do sukcesu

– Europa Środkowa i Wschodnia rozwija się stale prawie dwa razy szybciej niż reszta UE. Z badań wynika, że wciąż istnieje niewykorzystany potencjał. Koszty pracy są nadal niższe niż w Europie Zachodniej. Wydaje się jednak, że powoli słabnie siła „starych motorów” wzrostu w Europie Środkowej, takich jak nieograniczona podaż taniej siły roboczej czy nieco mniej rygorystyczne normy środowiskowe. W celu utrzymania bezprecedensowego wzrostu, jaki obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku dekad, musimy odkryć siebie na nowo – podkreślał w Davos Marek Lusztyn, prezes zarządu Banku Pekao.

Zdaniem prezesa Banku Pekao kraje CEE powinny przekształcić swoje gospodarki zorientowane na pracowników w wysoce innowacyjny, oparty na wiedzy i technologii model. By tak się stało, konieczna jest zarówno automatyzacja procesów w celu zmniejszenia presji na rynek pracy i poprawy efektywności, ale także szeroko pojęta digitalizacja sektora prywatnego i publicznego.

Analiza McKinsey pokazuje, że aż 51% działań w miejscu pracy w Europie Środkowej można potencjalnie zautomatyzować zaledwie w ciągu najbliższych 10 lat. Wykorzystując znane nam technologie możemy złagodzić presję na rynek pracy, zwiększyć produktywność i wzrost PKB, ale także spowodować znaczną zmianę popytu na umiejętności i strukturę zatrudnienia.

Według danych McKinsey, dzięki wykorzystaniu potencjału cyfryzacji PKB Europy Środkowej mógłby zwiększyć się o 200 mld EUR w ciągu kolejnych pięciu lat. W tym scenariuszu cyfryzacja oznaczałaby dodatkowy punkt procentowy wzrostu PKB każdego roku. Cyfrowa gospodarka regionu może wzrosnąć z 6,5% PKB dzisiaj do 16% PKB do 2025 r. – twierdzą eksperci McKinsey.