Nowe rozporządzenie, które zostało wstępnie uzgodnione w listopadzie zeszłego roku, ma na celu zapewnienie, że klienci detaliczni i firmy, zwłaszcza MŚP, nie będą musieli czekać na swoje pieniądze. Przepisy mają także zwiększyć bezpieczeństwo przelewów. Banki i inni dostawcy usług płatniczych (PSP) będą musieli zapewnić, że transakcje są przystępne cenowo i przetwarzane natychmiast.

Przelewy w euro – będzie taniej i szybciej

Zgodnie z nowymi przepisami, natychmiastowy przelew w euro ma być wykonywany niezależnie od dnia i godziny, a pieniądze muszą dotrzeć na konto odbiorcy w ciągu dziesięciu sekund. Płatnik powinien również zostać poinformowany w ciągu dziesięciu sekund o tym, czy przelane środki trafiły do odbiorcy. Opłaty za natychmiastowe transakcje w euro nie mogą być wyższe niż opłaty stosowane w przypadku „nie natychmiastowych” transakcji.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kraje członkowskie będą miały 12 miesięcy na zastosowanie nowych przepisów. Rozporządzenie obejmie także kraje spoza strefy euro – czyli między innymi Polskę. Nowe zasady przelewów będą dotyczyły kont, które umożliwiają transakcje w euro. Warto zaznaczyć, że w przypadku państw spoza strefy euro okres przejściowy będzie dłuższy – minimum 33 miesiące, a maksymalnie 50 miesięcy.

Dodatkowe zabezpieczenia po stronie banków

Aby zagwarantować bezpieczeństwo, dostawcy usług płatniczych powinni dysponować solidnymi i aktualnymi środkami wykrywania oszustw i zapobiegania im, aby uniknąć sytuacji, w której polecenia przelewu trafiają na niewłaściwy rachunek z powodu oszustwa lub błędu. W tym celu dostawcy usług płatniczych działający w UE powinni „niezwłocznie” i bez żadnych dodatkowych opłat świadczyć usługę weryfikacji tożsamości odbiorcy – zauważa Parlament Europejski.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed oszustwami, dostawcy usług płatniczych powinni umożliwić swoim klientom ustalenie maksymalnej kwoty natychmiastowych przelewów w euro, którą można łatwo zmodyfikować przed kolejną transakcją.

Zgodnie z nowymi przepisami jeśli dostawca usług płatniczych nie wypełni swoich obowiązków w zakresie zapobiegania oszustwom, co poskutkuje szkodami finansowymi, klient może zażądać od niego odszkodowania. Dostawcy usług płatniczych oferujący natychmiastowe przelewy powinni również sprawdzić, czy którykolwiek z ich klientów nie podlega sankcjom z zakresu AML.