Przypomnijmy, że do akwizycji doszło w październiku 2018 roku. Następnie bank przeszedł proces rebrandingu zmieniając nazwę z BGŻ BNP Paribas na prostszą BNP Paribas. Bank ma już 3,7 mln klientów, z czego 331 tys. stanowią użytkownicy aplikacji GOmobile i Mobilny Portfel (apka przejętego Raiffeisena).  Pełną prezentację z wynikami BNP Paribas można pobrać tutaj.

Wyniki innych banków można znaleźć tutaj: PKO Bank Polski, mBank, Bank Pekao, Idea Bank.

Wyniki finansowe BNP Paribas

Podobnie jak inne banki prezentujące wyniki finansowe BNP Paribas zwrócił uwagę na wysokie opłaty na rzecz bankowego Funduszu Gwarancyjnego, które były o ponad 90 mln większe niż rok wcześniej. To wynik wzrostu składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 rok.

Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją, wyniosły 744 mln zł i były o prawie 77% większe niż ro wcześniej. To nie tylko efekt opłat na rzecz BFG, ale także ponoszonych kosztów integracji z Raiffeisen Bank Polska.

Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wzrosły w I kw. 2019 r. o 1,5% wobec stanu na koniec 2018 r., a depozyty klientów spadły w tym okresie o 1,5% zgodnie z realizowanym planem optymalizacji pozycji płynnościowej po przejęciu Podstawowej Działalności RBPL – podaje bank w komunikacie.

Otwórz teraz sprawdzone przez FINTEK konto w BNP Paribas

Na koniec marca 2019 r. BNP Paribas posiadał 585 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej oraz 95 Punktów Obsługi Klienta. Zatrudnienie w Grupie BNP Paribas Bank Polska wyniosło 10,9 tys. etatów. Istotna poprawa wyników finansowych Grupy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego ma być efektem zwiększenia skali działania banku po połączeniu z podstawową działalnością Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL),