FinTech-2

Obok PKO BP do ekosystemu należą takie spółki jak BLIK, Mastercard, Microsoft, BNP Paribas, Blue Media, PayU, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Kontomatik, Zonda, czy Cryptiony. Fintek.pl również wspiera tą inicjatywę.

PKO BP dołącza do ekosystemu FinTech Poland

Celem ekosystemu Fintech Poland jest zwiększenie konkurencyjności i internacjonalizacji polskiego rynku innowacji finansowych poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, tworzenie standardów rynkowych, prowadzenie dialogu regulacyjnego na poziomie krajowym i europejskim oraz wspólne identyfikowanie barier i szans rozwojowych.

W inicjowaniu interakcji między uczestnikami rynku pomogą wspólnie organizowane seminaria i konferencje, meet’upy oraz praca w grupach roboczych. Ekosystem FinTech Poland uruchomiony został we wrześniu 2022 roku i obecnie liczy już ponad 30 członków.

– Skala działalności banku, otwartość na innowacje i zróżnicowanie technologiczne stosowanych rozwiązań to nasze atuty, które od lat zachęcają do współpracy z nami startupy i fintechy z całego świata. Chcemy jeszcze efektywniej wykorzystać nasze mocne strony w zakresie innowacyjności, wspierając przy tym w większym stopniu rozwój krajowego środowiska fintechowego. Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do społeczności FinTech Poland – powiedział Marek Myszka, Dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

– Obecność w naszej społeczności największego polskiego banku a jednocześnie jednego z najbardziej innowacyjnych to bardzo ważny sygnał dla całego rynku potwierdzający właściwy kierunki rozwoju Fintech Poland a przede wszystkim potrzebę kooperacji i dialogu na poziomie całego sektora cyfrowych finansów. Jestem przekonany, że aktywne włączenie się PKO Banku Polskiego w realizowane przez Ekosystem FinTech Poland inicjatywy istotnie zwiększy szansę ich powodzenia a przez to wzmocni cały polski sektor innowacji finansowych – mówi Paweł Widawski, Prezes Fundacji FinTech Poland.