Dzięki uruchomieniu platformy produkcyjnego API, każdy dostawca usług płatniczych zainteresowany współpracą z klientami PKO Banku Polskiego może podłączyć się do interfejsu platformy i świadczyć usługi w zakresie inicjowania płatności, uzyskania informacji o rachunkach i dostępności środków – określonych dyrektywą PSD2.

Produkcyjne API od PKO Banku Polskiego już dostępne

Zainteresowanie API największego polskiego banku jest bardzo duże. W fazie pilotażu zgłosiło się do niego prawie 100 firm. Grupa najbardziej aktywnie testujących przesłała uwagi, które pozwoliły bankowi udoskonalić środowisko testowe. Interfejs API, udostępniony przez PKO Bank Polski, oparty jest na standardzie Polish API, wypracowanym w ramach prac grupy roboczej złożonej z podmiotów sektora finansowego i firm technologicznych. Więcej informacji na developers.pkobp.pl.

Wcześniej PKO Bank Polski wprowadził zmiany dla klientów w serwisie transakcyjnym iPKO i Inteligo oraz w aplikacji mobilnej IKO, w tym dodatkowe uwierzytelnienie niektórych operacji, maskowanie haseł jednorazowych czy skrócenie sesji w serwisie. To także efekt dyrektywy PSD2. Przykładowo posiadacze kart płatniczych PKO i Inteligo płacący zbliżeniowo muszą liczyć się z koniecznością częstszego podawania PIN w przypadku niektórych transakcji poniżej 50 zł.

Przy okazji bank przypomina, że jako pierwszy polski podmiot uzyskał zgodę KNF na działanie jako TPP (ang. Third Party Provider) i dokonał w statucie zmian umożliwiających świadczenie usług w tej roli. Oznacza to mniej więcej tyle, że PKO będzie mógł połączyć się z API innych banków i zaoferować w ten sposób nowe usługi swoim klientom – na przykład dostęp do wszystkich bankowych rachunków (także tych posiadanych w innych bankach) z poziomu aplikacji IKO.