Bank poszukuje firm, które posiadają odpowiednie doświadczenie technologiczne i podejmą współpracę w zakresie tworzenia i utrzymania wirtualnych przestrzeni oraz projektowania rozgrywek na platformach gamingowych i klasy Metaverse.

– Nasze dotychczasowe doświadczenia związane z obecnością w świecie Metaverse są bardzo pozytywne. Wirtualna PKO Rotunda osadzona na platformie Decentraland wciąż pełni rolę cyfrowego laboratorium, ale docieramy do punktu, w którym jest ono dla nas zbyt małe. Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu naszej obecności w Metaverse i przyśpieszeniu procesu budowania know-how. Zdecydowaliśmy się, aby w kolejnym kroku podjąć szerszą współpracę z firmami zewnętrznymi, które będą nas wspierały w pracach projektowych – mówi Marek Myszka, Dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

Pierwszy oddział polskiego banku w Metaverse

PKO Bank Polski od 2022 roku jest obecny na platformie Decentraland, gdzie jako pierwszy bank w Polsce uruchomił swoją wirtualną placówkę – cyfrową kopię warszawskiej PKO Rotundy. Oddział pełni rolę cyfrowego laboratorium służącego rozwojowi narzędzi dedykowanych obszarowi Metaverse. Bank testuje za jego pośrednictwem różne formy zaangażowania użytkowników oraz buduje know-how w zakresie obecności w świecie wirtualnym.

W ostatnim czasie wirtualna PKO Rotunda została wyposażona m.in. w moduł streamingu, który łączy świat wirtualny z rzeczywistym i umożliwia udział, z poziomu platformy Decentraland, w wydarzeniach transmitowanych online. Kolejnym krokiem było stworzenie w pełni wirtualnego wydarzenia. Zostało to zrealizowane podczas zorganizowanych przez PKO Bank Polski pierwszych w kraju i jednych z pierwszych na świecie wirtualnych targów pracy #PKOBankTalentów, które odbyły się 30 maja.

Nowy obszar: platformy gamingowe

Równolegle bank poszukuje firm do współpracy w zakresie planowanego rozwoju na platformach gamingowych takich jak Fortnite czy Roblox. PKO BP chce utworzyć w tych miejscach dedykowane serwery, gdzie znajdzie się interaktywna przestrzeń edukacyjno-rozrywkowa dla dzieci i młodzieży.

Będzie ona angażować użytkowników do realizacji misji i zadań, a jej częścią będą gry scenariuszowe, uwzględniające elementy takie jak edukacja finansowa, edukacja ekologiczna oraz wartości ważne dla PKO Banku Polskiego.

Dalszy rozwój w Decentraland i aktywność na kolejnych platformach klasy Metaverse

Po pierwszych, bardzo dobrych doświadczeniach związanych z obecnością na platformie Decentraland, PKO Bank Polski chce dalej rozwijać swoją wirtualną PKO Rotundę i zwiększać jej atrakcyjność. Bank poszukuje w tym celu firm zainteresowanych współpracą, które na co dzień będą wspierały zespół bankowych ekspertów w animowaniu przestrzeni oraz w tworzeniu i wdrażaniu kolejnych narzędzi pozwalających dalej budować zaangażowanie użytkowników.

PKO Bank Polski widzi również przestrzeń do współpracy z zewnętrznymi dostawcami np. w zakresie nabycia wirtualnej działki, czy zaprojektowania przestrzeni dostosowanej do specyfiki platformy The Sandbox i wsparcia w jej utrzymaniu.

Wirtualne przestrzenie banku w technologii VR/XR

Bank będzie także w dalszym ciągu budował doświadczenie w zakresie rozszerzonej rzeczywistości (XR) i wirtualnej rzeczywistości (VR).

Po stworzeniu w 2022 roku modelu PKO Rotundy w technologii VR dostosowanej do gogli Oculus, bank szuka firm deweloperskich gotowych do zaprojektowania i utrzymania wirtualnej przestrzeni banku na gogle VR/XR z możliwością instalacji na wszystkich najważniejszych środowiskach gogli dostępnych na rynku oraz urządzeniach mobilnych.

Jak zgłosić zainteresowanie współpracą?

Firmy zajmujące się projektowaniem przestrzeni wirtualnych XR/VR, projektowaniem rozgrywek na platformach gamingowych i klasy Metaverse mogą do 18 czerwca zgłosić swoje zainteresowanie współpracą wysyłając wiadomość na adres: fintech@pkobp.pl.