W roli prelegentów wystąpili m.in.: wiceprezes zarządu Banku Pekao, Błażej Szczecki; head of business development Klarna, Łukasz Dwulit oraz CTO i co-founder Tilo, Hendrik Nehnes. Kongres zainaugurowany został wystąpieniem przewodniczących rad programowych: Marcina Petrykowskiego oraz Cezarego Świerszcza. Fintek.pl był strategicznym patronem medialnym wydarzenia.

Nowa cyfrowa rzeczywistość

W trakcie pierwszego dnia eventu poruszona została kwestia zarządzania sytuacją kryzysową. Eksperci komentowali m.in. potrzebę redefinicji strategii w warunkach kryzysu, utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstw w obliczu nieprzewidzianych okoliczności oraz zmiany modeli biznesowych w sektorze finansowym.

— Mówimy o świecie, w którym bardzo wielu naszych kolegów w tej chwili zamieniło klawiatury na broń. To jest bardzo ważny aspekt i bardzo poważny element, na którym chciałbym, żebyśmy się „sfocusowali” — zaznaczył Marcin Petrykowski.

Kolejny panel został oparty o zagadnienia dotyczące budowania cyfrowych usług w metaverse. Eksperci poruszali takie zagadnienia jak inkorporacja finansów w cyfrowej rzeczywistości, nowe możliwości dla branży w kontekście DeFi i metaverse, a także NFT w ubezpieczeniach.

Ważnym punktem kongresu był również temat kapitalizacji nowych technologii. Wiele dyskutowano na temat kierunku ewolucji rynku kryptowalut oraz wpływu platform na cały ekosystem finansowy.

Dane na wagę złota

Drugiego dnia wydarzenia eksperci zwrócili swoją uwagę w stronę przypływu informacji. Omówione zostały tematy, takie jak wykorzystywanie danych o finansach w budowaniu biznesu, data analytics i data science jako nośnik informacji, a także rozwoju usług Banking-as-a-Service.

Następnie prelegenci pochylili się nad obszarem cyfrowych usług finansowych. Dyskutowano nad zagadnieniami stawiającymi fintech w pozycji kluczowego elementu usług finansowych. Eksperci zwrócili uwagę m.in. na kształt nowego łańcucha wartości pieniądza, DeFi jako ekosystem usług finansowych oraz płatności elektroniczne i popularyzację płatności bezgotówkowych.

W zakresie rynku ubezpieczeń prelegenci podkreślali potrzebę priorytetyzacji rynku ubezpieczeń, digitalizacji procesów oraz rozwój kanałów samoobsługowych. Eksperci często sugerowali otwartość na technologię i transformowanie obecnych procesów jako właściwą postawę w branży. W ramach bloku nie zabrakło również tematów dotyczących sektora e-health oraz zmieniającej się roli opieki domowej w systemie ochrony zdrowia.