Wydarzenie odbyło się wkrótce po tym, jak Komisja Europejska wprowadziła cztery pakiety regulacyjne (inicjatywa Open Finance, propozycja PSD3, propozycja zielonych finansów i cyfrowe euro). Konferencja miała miejsce w rumuńskiej Oradei.

O bankach i cyfryzacji

Punkt widzenia banków koncentrował się głównie na cyfryzacji. Pojawiły się pewne obawy dotyczące potencjalnego wyobcowania osób, które jeszcze nie w pełni korzystają z bankowości cyfrowej. W związku z tym banki te w jakiś sposób spowalniają tempo cyfryzacji, aby zaspokoić potrzeby wszystkich odbiorców, w tym tych, którzy nie przeszli w pełni na platformy cyfrowe. Podobne odczucia podzielano w odniesieniu do CBDC, przy czym pojawiły się pytania dotyczące harmonogramu ich wdrożenia.

Banki przeszły jednak znaczącą transformację, przenosząc nacisk na priorytetowe traktowanie doświadczenia użytkownika i wykorzystanie technologii. Zmiana ta doprowadziła je do przyjęcia podejścia bardziej zbliżonego do firm technologicznych, stale opracowujących zaawansowane rozwiązania w celu zwiększenia satysfakcji klientów.

Płatności i blockchain

Współpraca między obecnymi na rynku firmami i nowymi graczami w ekosystemie toruje drogę do tego, jak będzie wyglądać przyszłość płatności. Oczywiste jest, że pojawił się nowy trend wskazujący na gwałtowne przyspieszenie bankowości mobilnej. Chociaż ludzie nadal polegają na tradycyjnych metodach płatności, takich jak plastikowe karty, coraz częściej korzystają z urządzeń mobilnych i tzw. technologii ubieralnych. Płatności zbliżeniowe stały się już normą i oczekuje się, że przejście z kart na urządzenia mobilne nastąpi szybko.

Jeśli chodzi o technologię blockchain, obecnie badany jest szerszy zakres jej zastosowań. Chociaż blockchain jest często kojarzony z kryptowalutami, jego potencjał wykracza poza ten sektor. Jednym z godnych uwagi przypadków użycia są płatności transgraniczne między firmami, szczególnie w kontekście dynamicznie rozwijającej się branży handlu elektronicznego.

O znaczeniu sztucznej inteligencji

Rok 2023 to rok sztucznej inteligencji, ale jak można ją wykorzystać w analizie finansowej i podejmowaniu decyzji? Algorytmy i modele predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji są coraz częściej wykorzystywane do analizowania dużych ilości danych finansowych i podejmowania bardziej trafnych i świadomych decyzji inwestycyjnych. Sztuczna inteligencja może być również wykorzystywana do automatyzacji i usprawniania rutynowych zadań, takich jak ocena ryzyka, wykrywanie oszustw i monitorowanie zgodności.

Odbywający się w połowie roku Unchain Festival ma na celu zrozumienie dynamiki branży finansowej w chwili obecnej i wygenerowanie podstaw do rozmów na temat przyszłego rozwoju. Organizatorzy zapewniają, że konferencja powróci w przyszłym roku.