Wczorajszy wniosek ma na celu zmianę i modernizację obecnej Payment Services Directive (PSD2), która stanie się dyrektywą PSD3, oraz dodatkowo ustanowienie Payment Services Regulation (PSR). Komisja Europejska zwraca uwagę na takie zagadnienia jak zwalczanie fraudów płatniczych, poprawę praw konsumentów, wyrównanie szans między bankami, a fintechami, otwartą bankowość oraz poprawę jakości usług gotówkowych.

Komisja Europejska publikuje założenia dyrektywy PSD3

Dyrektywa PSD3 ma odnosić się m.in. do zwalczania i ograniczania oszustw płatniczych poprzez umożliwienie dostawcom usług płatniczych dzielenia się między sobą informacjami związanymi z fraudami. Chodzi także o zwiększenie świadomości konsumentów, wzmocnienie zasad uwierzytelniania klientów, rozszerzenie praw do zwrotu pieniędzy konsumentom, którzy padli ofiarą oszustwa oraz wprowadzenie systemu sprawdzania zgodności numerów IBAN odbiorców z nazwami ich rachunków dla wszystkich przelewów bankowych.

Komisja Europejska wspomina także o poprawie praw konsumentów, na przykład w przypadkach, gdy ich środki są tymczasowo zablokowane, poprawie przejrzystości wyciągów z konta i zapewnieniu bardziej przejrzystych informacji na temat opłat za korzystanie z bankomatów.

Nowe przepisy mają również wyrównywać szanse między bankami i fintechami, w szczególności poprzez umożliwienie niebankowym dostawcom usług płatniczych dostępu do wszystkich systemów płatności w UE, z odpowiednimi zabezpieczeniami, oraz zabezpieczenie praw tych dostawców do posiadania rachunku bankowego.

W ramach PSD3 poprawione ma zostać też funkcjonowanie otwartej bankowości poprzez usunięcie przeszkód w świadczeniu usług open bankingu i zwiększenie kontroli klientów nad ich danymi płatniczymi, umożliwiając wejście na rynek nowych innowacyjnych usług.

Na koniec Komisja Europejska zwraca uwagę na usługi gotówkowe. Chodzi przede wszystkim o poprawę dostępności gotówki w sklepach i za pośrednictwem bankomatów. Sprzedawcy detaliczni mają mieć możliwość świadczenia usług gotówkowych klientom bez konieczności dokonywania zakupu. Wyjaśnione powinny zostać także zasady dotyczące działalności niezależnych operatorów bankomatów.