Europejska Inicjatywa Płatności (ang. European Payment Intitative) to rozwiązaniem z zakresu płatności, które łączy karty oraz przelewy natychmiastowe pod jedną marką. Do inicjatywy przystąpiło ponad 30 instytucji, głównie banki, w tym PKO Bank Polski.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie innowacyjnego europejskiego rozwiązania będącego alternatywą dla istniejących obecnie. Ma ono też przeciwdziałać fragmentacji rynku, która wciąż istnieje na europejskim rynku płatności detalicznych – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Polska oficjalnie poparła EPI

Inicjatywa politycznego wsparcia dla projektu EPI przybrała formę zbiorowego oświadczenia 7 państw należących do Unii Europejskiej. Polska razem z Belgią, Finlandią, Francją, Niemcami, Hiszpanią i Holandią przyjęła 9 listopada 2021 r. wspólne oświadczenie popierające Europejską Inicjatywę Płatności.

W treści oświadczenia znalazły się m.in. wzmianki o konieczności budowy zintegrowanego, otwartego rynku dla płatności elektronicznych, bez podziału na krajowe i transgraniczne płatności oraz bez niepotrzebnych barier. Ma to być niezbędne do rozwoju rynku wewnętrznego UE.

Ponadto państwa, które podpisały oświadczenie zadeklarowały, że pozostają również nadal zaangażowane w odkrywanie wzajemnie wzmacniającej współpracy pomiędzy EPI a innymi bieżącymi pracami w zakresie płatności, takimi jak e-identyfikacja oraz pieniądze cyfrowe banków centralnych.