Pieniądze na ekspansję w USA spółka zamierza pozyskać od inwestorów. W 2022 r. planuje przeprowadzić rundę B finansowania, która ma opiewać na kilkadziesiąt milionów dolarów. W projekt zaangażowali się dotychczas tacy inwestorzy instytucjonalni jak EEC Venture, Luma Venture oraz TechStars.

Sektor finansowy to rynek regulowany i wymagający dostosowania do lokalnych uwarunkowań. Ponadto, bez względu na wysoki poziom technologicznego rozwiązania, trudno rozwijać globalny FinTech zarządzając projektem z Polski. Strategia CashDirector zakłada uruchomienie oddziału w każdym kraju, w którym oferuje swoje rozwiązania – czytamy w komunikacie.

CashDirector debiutuje na amerykańskim rynku

Fintech rozpocznie działalność w Teksasie, zasięgiem obejmując również sąsiednie stany. Strategia spółki przewiduje partnerstwa strategiczne z bankami i wykorzystanie siły ich marek. Instytucje finansowe dzięki rozwiązaniom CashDirector mają zyskać możliwość oferowania swoim klientom automatyzacji i cyfryzacji procesów finansowych.

– To bardzo ciekawy rynek, odmienny od tego w Europie. Szacujemy, że około połowy amerykańskich aktywów jest zarządzana przez niewielkie instytucje finansowe. Pierwsze rozmowy z bankami są obiecujące, widać zainteresowanie naszymi rozwiązaniami – mówi Rafał Strzelecki, CEO CashDirector.

CashDirector w komunikacie podkreśla, że coraz więcej rozwiązań bankowych dostarczanych jest przez firmy niebankowe, gdzie tradycyjne banki służą co najwyżej za dostawcę kapitału. Na potwierdzenie tej tezy podaje przykłady firm takich jak Amazon, Shopify, Square czy Paypal, a w Polsce – Allegro.