Projekt ustawy gwarantującej powszechną akceptację gotówki złożył w Sejmie prezydent RP. Dokonał tego na wniosek prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pomysłodawcy zmian powoływali się na konieczność zagwarantowania wolności wyboru metody płatności. Ustawa w nowej formie według nich ma zapobiegać wykluczeniu finansowemu i społecznemu osób korzystających z gotówki.

Zgodnie z nowelizacją każda oferta zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług skierowana do konsumentów ma gwarantować możliwość dokonania zapłaty w formie gotówkowej.

Nakaz akceptacji gotówki nie jest bezwzględny. Przewidziano w ramach regulacji pewne wyłączenia m.in. w przypadku zakupów internetowych, w miejscach bez obecności personelu, w trakcie imprez masowych jeśli zamieszczono stosowny zapis w regulaminie.

Podzielone opinie co do ustawy o gotówce

Fundacja Polska Bezgotówkowa i Związek Banków Polskich nie podzielają stanowiska Narodowego Banku Polskiego. Zdaniem Polski Bezgotówkowej status obrotu gotówkowego w Polsce nie jest zagrożony, a sytuacje, gdy klient nie może zapłacić gotówką są rzadkie.

Związek Banków Polskich zajmując stanowisko w tej sprawie zwrócił uwagę na możliwość niedoinwestowania obszaru bezgotówkowego, w przypadku skupienia się na promocji płatności gotówkowych. Według ZBP kierunek reform legislacyjnych powinien zmierzać do wprowadzenia zmian, które zachęcą do płatności bezgotówkowych.

Senat wprowadził do ustawy poprawki zakładające m.in wydłużenie vacatio legis z 30 dni do trzech miesięcy. Sejm wymienioną poprawkę odrzucił, w związku z tym nowe regulacje wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.