– Zgodnie z regulacjami dyrektywy PSD2, które w pełni obowiązują od 14 września 2019 r., w ramach tzw. open bankingu usługę PIS (payment initiation service – usługa inicjowania płatności) oraz usługę AIS (account information service – usługa dostępu do informacji o rachunku) mogą świadczyć podmioty posiadające stosowne zezwolenie lub też – w przypadku świadczenia wyłącznie usługi AIS – wpis do rejestru prowadzonego przez KNF. Podmioty świadczące te usługi płatnicze to tzw. TPP (Third Party Providers) – czytamy w komunikacie KNF.

PayPro, operator Przelewy24, z kolejnym zezwoleniem KNF

Usługa AIS (ang. Account Information Service) polega agregowaniu informacji o rachunkach, dzięki czemu klient może uzyskać dane o stanie swojego konta z różnych banków, logując się tylko do jednej aplikacji. Jako pierwszy bank w Polsce taki agregator wprowadził ING Bank Śląski, oferując podgląd kont z takich banków jak PKO BP, Bank Pekao, Santander Bank Polska, mBank, BNP Paribas, Bank Millennium i Alior Bank. Następnie podobną usługę agregacji rachunków udostępnił Bank Millennium.

Z kolei usługa PIS (Payment Initiation Service) pozwala fintechom na wykonywanie transakcji płatniczych na polecenie klienta. Zainicjowanie płatności za pośrednictwem TPP daje odbiorcy płatności informację, że środki (zapłata) za towar lub usługę zostaną przekazane na jego rachunek płatniczy i że może on wykonać swoje świadczenie wzajemne (wydać towar, świadczyć usługę).

PayPro, operator serwisu Przelewy24, jest trzecim fintechem, który może świadczyć usługi otwartej bankowości na mocy zezwolenia KNF. Wcześniej nadzorca wydał stosowne zgody innym krajowym instytucjom płatniczym – PayU i Blue Media. Dodatkowo trzy kolejne spółki mogą świadczyć jedynie usługi AIS – Kontomatik, Banqware (właściciel marki banqUP) oraz Ramp Link (który jako ostatni uzyskał wpis do rejestru AISP).

PayPro należy do duńskiego fintechu Nets, który kupił również takie polskie fintechy jak Polskie ePłatności, czy DotPay/eCard. Przelewy24, DotPay i eCard zintegrowały swoje systemy, a na rynku powstała marka P24 DotCard.