Jest to już druga edycja tego wydarzenia. Całość odbyła się 2 czerwca 2022 r. w A03, Nowej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55/66 w Warszawie. W trakcie eventu, tradycyjnie omawiane były zarówno wyzwania regulacyjne, nadzorcze jak i technologiczne, stojące przed sektorem cyfrowych finansów w Polsce i Europie. Czym wyróżniała się jednak tegoroczna edycja?

Debatę zdominowały kwestie bezpieczeństwa

— Uważamy że jest do bezcenne forum dialogu na temat aktualnych wyzwań stojących przed rynkiem finansowym w obszarze nowych technologii. Tematyka tej edycji zdominowały zagadnienia zw. z bezpieczeństwem. Uważamy, że to jest bardzo dobry pomysł aby nad regulacjami finansowymi dyskutować właśnie w układzie: środowiska akademickie, biznesowe, plus przedstawiciele sektora publicznego. — Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie wydarzenia dyskusje odbywały się w trzech konkretnych obszarach. Pierwszy z nich dotyczył zagrożeń w cyberprzestrzeni wobec bezpieczeństwa fizyczne podmiotów rynku finansowego. Drugi, wpływu sankcji nałożonych na Rosję na gospodarkę oraz sektor finansowy Ukrainy. Trzeci z kolei, dotyczył już bezpośrednio samej ​etyki sztucznej inteligencji na rynku finansowym.

Ideą całego projektu jest stworzenie platformy dialogu dla środowiska prawniczego, akademickiego i szeroko rozumianego biznesu. Kolejna edycja już całkiem niedługo, bowiem przewodniczący KNF zdradził nam, że planowana jest już w październiku.

— Wstępnie mamy zaplanowaną kolejną edycję na 12 października 2022 roku. Zakładamy że edycja trzecia podobnie jak tegoroczna odbędzie się w formule hybrydowej. Jako członek rady programowej apeluje o to by zgłaszać własne propozycje tematów. Przeanalizujemy wszystkie propozycje i rozważymy ich obecność w agendzie naszego następnego spotkania. — zaznaczył Przewodniczący KNF.