Poniżej prezentujemy zestawienie wybranych korzyści wynikających z otwartej bankowości, które zostało opracowane na podstawie wyników badania Easy Check i KRD. Ranking ten ukazuje, które z zalet open bankingu Polacy uznają za najbardziej przydatne. Może być to cenna wskazówka dla banków i firm, które oferują usługi wykorzystując rozwiązania otwartej bankowości.

1. Prostsza i szybsza weryfikacja zdolności kredytowej

Jest to potencjalna korzyść z open bankingu, którą Polacy uznali za najbardziej przydatną (67,2%). Otwarta bankowość umożliwia świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS), która pozwala zweryfikować stan finansów klienta i jego zwyczaje w obszarze spłaty zobowiązań.

Proces ustalenia zdolności kredytowej oparty na usłudze AIS może zastąpić konieczność dostarczania przez klienta dokumentów potwierdzających uzyskiwany dochód. Dzięki temu wydanie decyzji o finansowaniu jest szybsze i nie wymaga zbędnych formalności.

2. Możliwość zlecenia przelewów z różnych kont bankowych w jednym miejscu

Usługa, która daje taką opcję w ramach otwartej bankowości to PIS (ang. Payment Initiation Service). Pozwala ona klientowi banku zlecać w nim przelewy z rachunków prowadzonych również u konkurencji. Dzięki temu klient może łatwiej zarządzać finansami i nie tracić czasu na przelogowanie się pomiędzy różnymi serwisami bankowości. Aż 66,4% respondentów badania uznało taką opcję za przydatną.

3. Obowiązek banków do wprowadzania tzw. silnego uwierzytelnienia

Unijna dyrektywa PSD2, która umożliwiła stosowanie rozwiązań otwartej bankowości, narzuciła również konieczność wdrożenia silnego uwierzytelniania klienta (SCA). Obowiązek minimum dwustopniowej autoryzacji płatności został wprowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji online.

Wyniki badania Easy Check i KRD wskazują, że Polacy w zdecydowanej większości (65,3%) uznają wprowadzenie SCA za właściwe posunięcie i dostrzegają wynikającą z niego użyteczność.

4. Prostsze i szybsze wnioskowanie o pożyczkę, debet albo kartę kredytową

61,7% ankietowanych uznało taką korzyść płynącą z otwartej bankowości za przydatną. Zaleta ta wynika z wprowadzenia wspomnianej już usługi AIS, która przyspiesza i upraszcza badanie zdolności kredytowej. Dzięki usłudze dostępu do informacji o rachunku klienta, cały proces wnioskowania o finansowanie może przebiegać w formie zdalnej. Ponadto może odbywać się nawet w sposób w pełni zautomatyzowany.

Uproszczeniu dzięki tej usłudze może ulec także weryfikacja tożsamości klienta, która jest niezbędna w przypadku starania się o produkty finansowe. Za pomocą AIS proces potwierdzenia tożsamości, może zostać zrealizowany poprzez logowanie się klienta na rachunek bankowy i dostarczenie danych o właścicielu konta.

5. Możliwość korzystania z usługi podglądu wszystkich rachunków płatniczych z różnych banków w jednym miejscu

Dzięki dyrektywie PSD2 możliwa jest agregacja kont. Oznacza to, że klient może mieć dostęp do rachunków płatniczych posiadanych w różnych bankach w jednym miejscu – bankowości internetowej lub mobilnej. 60% ankietowanych uznało, że taka możliwość jest przydatna.

6. Możliwość korzystania z indywidualnie dopasowanych usług finansowych (np. ubezpieczeń i pożyczek)

Wiedza o konsumentach, którą na podstawie informacji z rachunku bankowego zyskują instytucje i podmioty korzystające z otwartej bankowości, umożliwia przygotowanie oferty dopasowanej dokładnie do potrzeb konkretnego klienta. Taką możliwość doceniła ponad połowa ankietowanych (53,4%) w badaniu Easy Check i KRD.

Coraz więcej osób korzysta z oferty różnych instytucji finansowych i ma więcej niż jedno konto bankowe. Rozwiązanie typu agregacja kont pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba już logować się do aplikacji różnych banków by mieć podgląd na wszystkie zgromadzone środki. Co więcej nie trzeba instalować na smartfonie wielu aplikacji bankowych.

Jakie pokolenia są największymi entuzjastami korzyści z otwartej bankowości?

Największy odsetek respondentów badania Easy Check i KRD, którzy uznają możliwości wynikające z otwartej bankowości za przydatne, odnotowano wśród pokolenia Z (18-24 lata) oraz w grupie wiekowej pomiędzy 45 a 54 rokiem życia. Duży entuzjazm wśród osób młodych wobec nowych możliwości nie jest raczej zaskoczeniem. Zdecydowanie bardziej niespodziewanym jest tak pozytywna ocena zalet open bankingu wśród czterdziestolatków i pięćdziesięciolatków.

Wśród ankietowanych w wieku 18-24 lata, za szczególnie przydatne uznano prostszą i szybszą weryfikację zdolności kredytowej (80,8%) oraz prostsze i szybsze wnioskowanie o pożyczkę, debet lub kartę kredytową (78,8%). Z kolei respondenci badania pomiędzy 45 a 54 rokiem życia, najbardziej docenili obowiązek banków do wprowadzania tzw. silnego uwierzytelnienia. Takiej odpowiedzi udzieliło w tej grupie wiekowej aż 73,2% respondentów.