Pandemia COVID-19 sprawiła, że Polacy chętniej robili zakupy przez Internet i wybierali e-usługi. Przyspieszyło to cyfryzację wielu sektorów, w tym finansowego. Wyzwaniem po stronie instytucji oferujących usługi finansowe stało się rywalizowanie o klienta na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. W nowej rzeczywistości poznanie oczekiwań konsumentów nabrało jeszcze większego znaczenia.

Raport opracowany przez Easy Check i KRD na temat otwartej bankowości w Polsce w 2021 r. pozwala lepiej zorientować się, co do aktualnych preferencji Polaków w zakresie wyboru usług finansowych.

Z usług finansowych w bankach najchętniej korzysta pokolenie silver

Z raportu Easy Check i KRD wynika, że Polacy korzystają z usług finansowych najczęściej za pośrednictwem banków. Co prawda, jest to odpowiedź 78,7% ankietowanych, jednak widoczne są znaczące różnice pokoleniowe.

W grupie osób będących między 55 a 64 rokiem życia, niemal 84% ankietowanych deklaruje korzystanie z usług finansowych w banku. Wśród najstarszych respondentów tj. w wieku 65-74 lata, takiej odpowiedzi udzieliło blisko 90%. Z kolei wśród generacji Z (18-24 lata) tylko 67,3% przyznało, że sięga po ofertę usług finansowych banków.

Za to wysokie zainteresowanie młodych wzbudzają serwisy typu marketplace, takie jak np. Allegro, czy OLX. Aż 73,1% ankietowanych w grupie wiekowej 18-24 deklaruje, że wybiera usługi finansowe oferowane w takim miejscu. Z kolei wśród badanych między 25 a 44 r.ż., taką odpowiedź podało około 66% z nich. Dla porównania w grupach wiekowych powyżej 44 lat z usług finansowych za pośrednictwem marketplace korzysta mniej niż połowa Polaków.

– Takie nowoczesne metody płatności będą zyskiwać na popularności. Także dlatego, że kupowanie na odległość jest wygodne, bo nie trzeba jechać do sklepów. Otwiera to nowe możliwości dla konsumentów z małych miast i ze wsi, którzy teraz muszą jechać na zakupy czasami nawet 100 kilometrów do dużego miasta. Zainteresowanie tego typu usługami będzie rosnąć także wraz z rozwojem metody odroczonych płatności – mówi Zbigniew Hordecki, prezes Zarządu Easy Check, spółki oferującej bezpiecznie rozwiązanie technologiczne, umożliwiające dostęp do informacji o rachunku bankowym kontrahenta.

Obok banków ogólną popularnością cieszą się także operatorzy płatności, tacy jak np. PayU, Blue Media i PayPal (59,7%) oraz sklepy internetowe (59%). Przy czym korzystanie z usług finansowych w sklepach internetowych najczęściej wybierają najmłodsi respondenci (75%).

Młodzi szukają wygodnych usług finansowych

Wyniki badania Easy Check i KRD na temat otwartej bankowości wskazują, że niezależnie od wieku, bezsprzecznie najważniejszym kryterium przy wyborze usług finansowych jest bezpieczeństwo (62,1%) oraz cena (61,1%). Dla Polaków bardzo ważna jest także szybkość procesu (49,8%) oraz wcześniejsze pozytywne doświadczenia związane z daną firmą (47,4%). Istotnym czynnikiem jest także wygoda, oznaczająca minimum formalności i możliwość korzystania z usług całkowicie online (45%).

Ankietowani w wieku 18-24 lata również najwyżej stawiają cenę i bezpieczeństwo, aczkolwiek dużą uwagę przykładają do pozytywnych opinii innych klientów na temat firmy (57,7%), a także rekomendacji np. ze strony znajomych i rodziny (50%). Ponadto częściej niż pozostałe grupy wiekowe zwracają oni uwagę na wygodę usług (53,8%). Na decyzję młodych o wyborze danej usługi finansowej ma także duży wpływ wizerunek firmy. Tym kryterium kieruje się 42,3% najmłodszych respondentów badania.

– Rozwiązania spełniające oczekiwania konsumentów korzystających z usług finansowych już dziś są możliwe dzięki wdrożeniu dyrektywy PSD2. Oprócz wprowadzenia procedury silnego uwierzytelnienia, czyli podwójnej weryfikacji tożsamości klienta podczas m.in. logowania do konta i inicjowania przelewów. Dyrektywa wprowadziła również szereg zmian, które otwierają przed nimi nowe możliwości – mówi Zbigniew Hordecki, prezes Zarządu Easy Check.

– Udostępniając informacje o swoim rachunku innym podmiotom, np. sklepom internetowym albo firmom pożyczkowym, konsumenci mogą liczyć na błyskawiczne decyzje bez konieczności odwiedzania siedziby firmy z plikiem dokumentów, oraz na spersonalizowaną ofertę dopasowaną do ich potrzeb i możliwości. Ponad połowa Polaków (53 proc.) oceniła możliwość korzystania z indywidualnie dopasowanych usług finansowych w instytucjach innych niż banki jako przydatną – dodaje Zbigniew Hordecki.