Staffly to cyfrowe narzędzie, które ma pomóc w selekcji i zatrudnianiu najlepszych kandydatów w branżach, m.in. takich jak: produkcja, handel, logistyka, hotelarstwo czy administracja. Rozwiązanie opiera się na sztucznej inteligencji oraz narzędziu psychologicznym w zakresie osobowości i kompetencji miękkich.

Produkt Staffly to efekt inwestycji funduszu Czysta3.vc i grantu UE. Startup zamierza pozyskać 10 tys. użytkowników w zaledwie kilka miesięcy.

Psychometria w HR. Nowy pomysł Staffly

– W pewnym momencie liczba zapytań o start Staffly była tak duża, że postanowiliśmy stworzyć specjalną kolejkę. Na listę oczekujących, czyli potencjalnych użytkowników, do tej pory zapisało się ponad 2 000 osób. Nadszedł moment, w którym możemy powiedzieć z dumą, że zaczynamy – mówi Filip Sobel, pomysłodawca i CEO Staffly.

Jak to działa? Użytkownik platformy wypełnia krótki, kilkuminutowy test, który bada jego stopień dopasowania do stanowiska, na które aplikuje (np. kierowca, kelner, magazynier czy sprzedawca). Algorytm opiera się na teorii psychologicznej, tzw. modelu Wielkiej Piątki. Startup bada zestawy cech, które składają się na otwartość, ugodowość, neurotyzm, ekstrawersję i otwartość.

Pracodawcy mogą udostępniać oferty pracy na platformie bezpłatnie i bez żadnych limitów. W ramach okresu testowego pracodawca ma możliwość bezpłatnego zaproszenia do współpracy 3 dopasowanych pracowników. Twórcy produktu chcą w ten sposób zbudować zaufanie do platformy i algorytmu.

– Model biznesowy opieramy o tzw. „handshake”, czyli proces wymiany informacji pomiędzy stronami. Po wysłaniu aplikacji przez kandydata pracodawca może ją ocenić i zaprosić potencjalnego pracownika do pracy. Następnie użytkownik ma 24h na to, aby potwierdzić chęć zatrudnienia i w tym momencie następuje „match”. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, w której kandydat nie pojawi się na rozmowie rekrutacyjnej – zaznacza Damian Wójcikiewicz, COO Staffly.

Rozwiązanie zostało zwalidowane w fazie testów wewnętrznych, a jego potencjał potwierdzony został w testach realizowanych z globalnym partnerem – Toyotą. Testowano dopasowanie skonstruowanych profili zawodowych Staffly do konkretnych stanowisk wśród pracowników zakładu Toyota. Wyniki wskazują, że testy stosowane w ramach profili stanowisk mogą efektywnie uzupełnić proces rekrutacji i bieżącego zarządzania ścieżkami kariery pracowników firmy.