W ramach Innovation Hub KNF udziela odpowiedzi na pytania kierowane przez podmioty zamierzające podjąć lub podejmujące innowacyjną działalność w usługach finansowych. Chodzi o rozwiązania z zakresu robodoradztwa, crowdfundingu, kryptowalut, czy technologii blockchain. W ciągu dwóch pierwszych lat działalności Programu zdecydowaną większość wniosków stanowiły zgłoszenia od startupów – było to prawie 85%.

Fintechy pozytywnie odbierają Program Innovation Hub

Dzięki Innovation Hub firmy z branży FinTech mogą skupić się na rozwijaniu swojego produktu, a nie mozolnym analizowaniu regulacji. Dialog z nadzorem jest czymś bardzo pożądanym przez fintechy, ponieważ pozwala zniwelować niepewność prawną. Tą opinię potwierdzają pytani przez nas eksperci, jak i sam dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych w UKNF.

Program Innovation Hub to bardzo potrzebna inicjatywa nadzoru, adresująca oczekiwania rynku, w tym przede wszystkim nowych podmiotów, które dopiero rozpoczynają działalność na rynku. Szansa na zweryfikowanie oceny nadzoru w odniesieniu do innowacyjnych modeli biznesowych, niejednokrotnie daje szansę na optymalizację procesu we wczesnej fazie lub całkowitą zmianę podejścia, sprzyjając budowaniu jasnych ram regulacyjnych prowadzonej działalności, a także przyczyniając się do istotnego obniżenia ryzyka inwestycyjnego. W badaniach prowadzonych w latach 2015-2016, brak pewności prawnej stanowił jedną z istotniejszych barier rozwoju rynku innowacji finansowych wskazanych przez przedstawicieli rynku – mówi Piotr Brewiński, wiceprezes Fundacji FinTech Poland.

– W mojej ocenie funkcjonowanie Programu Innovation Hub ma pozytywny wpływ na rozwój innowacyjności polskiego rynku finansowego. Dzięki Programowi Urząd KNF niweluje brak pewności prawnej innowacyjnych podmiotów, co ma pozytywny wpływ na rynek finansowy, szczególnie na jego konkurencyjność. Dotychczas w sprawie uczestnictwa w Programie wpłynęło ponad 130 zgłoszeń. Korzysta na tym także Urząd, który zyskuje możliwość lepszego zrozumienia innowacyjnych projektów pojawiających się na rynku finansowym. Dzięki temu możemy lepiej adresować nasze stanowiska i komunikaty, których celem jest całościowe wyjaśnianie zagadnień regulacyjnych, z uwzględnieniem rzeczywistych problemów podmiotów innowacyjnych – mówi Zbigniew Wiliński, dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych w KNF.

– Trzymam kciuki za Innovation Hub. Bardzo zależy mi na tym, aby ludzie z pomysłem w Polsce mogli skupić się na produkcie, a nie na mozolnym dochodzeniu do tego, czy na gruncie regulacji coś mogą czy nie mogą lub jak należy coś robić. W 40 milionowym kraju potencjał Innovation Hub jest na pewno dużo większy niż to, co dostarcza obecnie i na tym trzeba się skupić – komentuje dr Krzysztof Korus z Kancelarii DLK Legal.

– Cieszy też, że Urząd dostrzega też rolę LendTech czyli elektronicznych pożyczek bezgotówkowych w nurcie fintech i wyzwań przed tym sektorem. Zwłaszcza, że coraz więcej instytucji pożyczkowych pracuje nad uzyskaniem licencji na przykład jako MIP a następnie KIP. Co do ocen pracy Urzędu jest za wcześnie, choć już teraz widać, że departament fintech pod obecnym kierownictwem działa sprawnie, w sposób zorganizowany i prowadzi konstruktywny dialog z rynkiem. Taki kształt nadzoru dobrze rokuje dla znoszenia barier i stymulacji wzrostu innowacji w sektorze finansowym, przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników – mówi Jarosław Ryba, prezes Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

Co można zrobić lepiej? Co warto poprawić?

Najwyższy priorytet oczekiwań ma skrócenie czasu odpowiedzi nadzorcy w danej kwestii. Urząd zamierza zaadresować te problemy.

– Największe wyzwania związane były z obsługą znacznej liczby wniosków, kiedy byliśmy w trakcie tworzenia i rozwoju naszego departamentu innowacji finansowych. W tej chwili nie mamy problemów z bieżącą obsługą wpływających wniosków. Innym wyzwaniem było jasne określenie podmiotom zgłaszającym się wyraźnych ram, w których mogą uzyskać pomoc w ramach Programu. Oczekujemy, aby podmiot posiadał wypracowany model zakładanej działalności oraz dokonał przynajmniej wstępnej analizy prawnej dotyczącej jego rozwiązania, które chce wdrożyć. Jest to niezbędny krok do tego, abyśmy mogli w Programie rozmawiać o konkretnych wątpliwościach i problemach natury prawnej – tłumaczy Zbigniew Wiliński.

– Jak w każdym projekcie po pewnym okresie przychodzi czas na analizę tego co się udało a co wymagałoby jeszcze poprawy. Rozważenia wymaga możliwość rozszerzenia kryteriów kwalifikacji zagadnień, które mogą być przedmiotem wniosku a tym samym wyjaśnień ze strony nadzoru. Można również się zastanowić nad możliwością publikowania przez nadzór w oparciu o analizowane w ramach Innovation Hub przypadki, stanowisk nadzoru i opinii, które wprost miałyby szansę przyczynić się do stworzenia jeszcze lepszego otoczenia regulacyjnego sektora innowacji finansowych – mówi Piotr Brewiński.

– Aktualnie zespół odpowiedzialny za Program, którym kieruje Jan Ziomek, pracuje nad „uatrakcyjnieniem” modelu jego funkcjonowania. Będzie to oznaczało rozszerzenie grona podmiotów, które mogą uzyskać pomoc w ramach Programu o sektor SupTech/RegTech czy też obszarów, w kwestii których podmiot mógłby uzyskać szczegółowe informacje od naszych ekspertów. Moją intencją jest również to, aby przyspieszyć udzielanie odpowiedzi na wpływające wnioski. Dodatkowo chcemy szerzej zainteresować Programem również podmioty nadzorowane, które dotychczas korzystają z niego w niezadowalającym dla nas zakresie. Naszym celem jest aktywizacja tej grupy – wyjaśnia Zbigniew Wiliński.