W uzasadnieniu do projektu czytamy, że obecnie znaczna część kompetencji pozostających w gestii Prezesa UOKiK jest powielana przez Rzecznika Finansowego. Chodzi między innymi o opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego, czy o informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego.

Pełny projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej dostępny jest pod tym linkiem.

Prezes UOKiK przejmie kompetencje Rzecznika Finansowego

– Z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 8 kwietnia 2013 r. dotyczącego funkcjonowania systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego wynika, że główną przyczyną problemów konsumentów z uzyskaniem niezbędnej pomocy jest rozproszenie kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami i instytucjami, odpowiedzialnymi za ochronę konsumentów. Konsumenci często zwracają się o wsparcie w sprawach indywidualnych do organów działających w interesie publicznym (UOKiK, KNF), które, z uwagi na ograniczenia prawne, nie mogą udzielić im oczekiwanej pomocy – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zgodnie z projektem wśród nowych kompetencji Prezesa UOKiK ma znaleźć się między innymi:

  • rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmioty rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji,
  • rozpatrywanie wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej w terminie,
  • inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego.

O likwidacji urzędu Rzecznika Finansowego mówiło się już od kilku tygodni (pisała o tym między innymi Rzeczpospolita). Urząd ten istnieje od 1995 roku – początkowo funkcjonował jako Rzecznik Ubezpieczonych. Pod obecną nazwą działa od roku 2015.

Przy okazji zachęcamy do lektury wywiadu z Rzecznikiem Finansowym – dr. hab. Mariuszem Goleckim. Porozmawialiśmy przede wszystkim o nieautoryzowanych transakcjach płatniczych.