Apel Revolut nawiązuje do danych banku za rok 2023, według których z platform Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger) pochodziło 61% wszystkich oszustw i 40% ogółu skradzionych kwot. Revolut ustalił też, że najczęstszymi rodzajami oszustw dotykających klientów były oszustwa zakupowe i inwestycyjne, które stanowiły odpowiednio 70% i 12% zgłoszonych przypadków.

Revolut ostrzega przed oszustami

W 2023 roku Komisja Europejska przedstawiła nowe propozycje legislacyjne, m.in. regulację usług płatniczych (PSR), mającą na celu uruchomienie przez banki środków na walkę z oszustwami “na pracownika banku”. Ministerstwa państw członkowskich UE finalizują obecnie swoje stanowiska w sprawie tego, jak powinny wyglądać ogólnounijne zasady wykrywania i zapobiegania nadużyciom finansowym (działając jako współprawodawca z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim).

Dlatego, Revolut wzywa instytucje krajów członkowskich i unijne, aby zrobiły więcej i pomogły w walce z oszustwami u źródła, którym są głównie platformy mediów społecznościowych, zamiast skupiać się tylko na oszustwach polegających na podszywaniu się pod pracowników banków. Dane Revolut pokazują, że oszustwa polegające na podszywaniu się pod inne osoby to zaledwie 4% wszystkich przypadków oszustw autoryzowanych (wyłudzeń) w 2023 roku – czytamy w komunikacie fintechu.

Jakie rodzaje oszustw dominują?

Revolut ustalił, że wśród oszustw inicjowanych w mediach społecznościowych, zgłaszanych przez klientów w krajach EOG (EEA) w 2023 roku, dominowały dwie metody:

  • Oszustwa inwestycyjne, podczas których oszust obiecuje ofiarom możliwości „szybkiego wzbogacenia się” w zamian za „zainwestowanie” dużych kwot pieniędzy. Mimo że oszustwa inwestycyjne stanowią jedynie 12% przypadków, odpowiadają za 61% utraconych pieniędzy.
  • Oszustwa związane z zakupami, podczas których ludzie nakłaniani są do zakupu przedmiotów, które nie istnieją lub nie są takie, jak głosi reklama. Ten rodzaj oszustwa odpowiada za 18% utraconych pieniędzy i nawet jeśli nie jest najbardziej szkodliwy pod kątem skradzionych kwot, jest to najbardziej rozpowszechniony typ oszustwa (70%). Większość przypadków tego typu oszustw pochodzi z platform zakupowych, gdzie brakuje mechanizmów ochrony kupujących i systemu komunikatów ostrzegających przed nadmiernym ryzykiem.

W Polsce dane Revolut odsłoniły podobną rzeczywistość jak w innych krajach europejskich (EOG). W drugiej połowie 2023 roku 73% oszustw zgłaszanych przez klientów miało swój początek na platformach mediów społecznościowych (68% na platformach Meta). W Niemczech ten odsetek wyniósł 68%, we Francji 69%, w Hiszpanii 77%, w Irlandii 79%, we Włoszech 81%, w Rumunii 82% a na Węgrzech 83%.