Stablecoin to rodzaj waluty kryptograficznej, który teoretycznie charakteryzuje się wysoką odpornością na wahania kursowe. Odporność tę zapewnia obowiązek nałożony na emitentów, dotyczący pokrycia ich wartości w walucie fizycznej lub innym aktywie o określonej wartości.

– Odporność stablecoinów na wahania kursowe sprawia, że nie inwestuje się w nie w celach zarobkowych. Ułatwiają one za to wejście na giełdę kryptowalut, pozwalając wyłączyć z tego procesu Bitcoina – komentuje Michał Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Fintek.pl oraz KLANG! Media.

Najpopularniejszymi stablecoinami są: Tether – o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 9 mld USD, TrueUSD, Dai oraz USD Coin. Istnieje również stablecoin o indeksie PLX, dedykowany polskiemu rynkowi, mający pokrycie w złotówce.

Koronawirus a wzrost znaczenia stablecoinów

Pandemia koronawirusa spowodowała, że znacznie podniósł się poziom inwestycji, głównie w Tether i USDCoin. Uwadze inwestorów nie uciekły też mniejsze indexy tj. True USD, czy Paxos Standard. Wszystkie wyżej wymienione waluty mają pokrycie w dolarze amerykańskim. Zapotrzebowanie rynkowe na waluty typu stablecoins osiągnęło nowe maksimum historyczne (ATH) o wartości 568 milionów USD, a ich łączna wartość rynkowa przekroczyła niedawno 10 miliardów USD.

Drugą zaletą stablecoinów, bardziej znaczącą w kontekście bieżących wydarzeń jest fakt, że pozwalają one zamrozić dotychczasowy dochód pozyskany na obrocie kryptowalutami. W sytuacjach dużych wahań na krypto-giełdzie zamienia się używaną w danym momencie walutę na stablecoin. W czasie, gdy wartość klasycznych kryptowalut spadała, stablecoiny cieszyły się szczególnie dużym zainteresowaniem.

Spadkowi wartości bitcoina nie zaradził przeprowadzony 11 maja halving bitcoina, czyli obcięcie połowy wartości aktywu. Po początkowych wzrostach optymizmu związanego z oczekiwaniem na halving, obserwujemy obecnie tendencję spadkową.

Financial Stability Board reaguje

Wzrost znaczenia stablecoinów wywołał reakcję Financial Stability Board, działającego przy radzie G20. FSB 14 kwietnia wydał rekomendację dla banków centralnych, w której zaleca wprowadzenie regulacji bądź zakazu obrotu stablecoinami w swoich krajach.

Głównym zagrożeniem, jakie zdaniem FSB niosą ze sobą stabilne kryptowaluty, jest umocnienie niezależnego od regulacji państwowych, rynku zastępczego. Intensyfikacja inwestycji w stablecoiny wpłynie według FSB na ograniczenie przepływu realnej gotówki oraz zachwieje kursem rządowego pieniądza fiducjarnego, czyli tzw. waluty fiat.

Ryzyko dotyczy szczególnie tzw. gospodarek wschodzących, w których stablecoiny mogą zastąpić w dużym stopniu, jeśli nie całkowicie, pieniądz fiducjarny, depozyty detaliczne czy bezpieczne aktywa. Autorzy dokumentu twierdzą, że taka sytuacja może “zaostrzyć panikę bankową”.

Rekomendacje FSB a rynek kryptowalutowy

Analitycy sugerują, że kryptogiełdom grozi utrata płynności, jeśli banki centralne wdrożą przytoczone rekomendacje. Sytuacja ta będzie dotyczyć wszystkich walut funkcjonujących w ich obrębie.

Nadmierna regulacja w tym obszarze godzić może też w duże, dysponujące stablecoinami projekty oparte na technologii blockchain, takie jak MarkerDAO czy Compound. Zakaz przyczyni się zaś z pewnością do ich całkowitego upadku.

Od decyzji banków centralnych  uzależniona jest przyszłość rynku kryptowalut. Podejmowane na przestrzeni przyszłych miesięcy postanowienia powinny być więc rozważne i poprzedzone szczegółową analizą propozycji FSB i konfrontacji ich z globalnymi i lokalnymi uwarunkowaniami

Recepcja rekomendacji

Banki centralne powinny odnieść się do rekomendacji do połowy lipca 2020. Do tego czasu projekt jest otwarty do publicznych konsultacji. Końcowa wersja dokumentu zostanie opublikowana w październiku bieżącego roku.

Należy pamiętać, że banki centralne już jakiś czas temu podjęły działania dążące do uregulowania stablecoinów w swoich krajach. Aktualne dane Banku Rozrachunków Międzynarodowych wskazują, że aż 80 proc. z nich pracuje nad opracowaniem kryptowaluty mającej pokrycie w walucie lokalnej.

Czy banki centralne będą chciały zastosować zawarte w rekomendacji regulacje również w stosunku do własnych, lokalnych wersji stablecoinów? Tego powinniśmy dowiedzieć się niebawem.