Edycja 2022 to początek cyklicznych spotkań. Konferencja ma na celu integrację przedstawicieli branży fintech z sektorem e-commerce. Ma to na celu rozwój debaty wokół wspólnych zagadnień, takich jak: zarządzanie kosztem pozyskania i utrzymania klienta, KYC, zarządzania ryzykiem, czy radzenie sobie z wyzwaniami legislacyjno-compliance’owymi.

Wymogów prawnych stale przybywa

Dzisiaj w e-commerce rządzi bezbolesny proces zakupowy z zaszytą realizacją płatności. Klient w zasadzie ma korzystać ze sklepu zapominając o przykrym procesie związanym z wydawaniem pieniędzy. Jak zatem z prawnego punktu widzenia prezentują się wyzwania wynikające z mariażu fintechów i e-commerce? O to jak i wiele innych zagadnień zapytaliśmy Macieja Raczyńskiego, radcę prawnego, partnera w kancelarii Raczyński Skalski & Partners – specjalizującej się w sektorze fintech.

— Wyzwania dotyczą przede wszystkim fintechów. W branży e-commerce te podmioty są zobligowane do tego by weryfikować klienta, żeby poznać go i wypełnić procedury AML czy KYC. Procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy staną się tym dla fintechów tym czym dla e-commerce było RODO, czyli czymś co będzie odmieniane przez wszystkie przypadki — stwierdził Maciej Raczyński.

Regulacji prawnych ciągle przybywa. Młody przedsiębiorca zmuszony jest stawać przed wyzwaniem odnalezienia się w tym labiryncie. Dla początkujących fintechów to z pewnością niejednokrotnie szok.  Niestety, jak wskazuje Maciej Raczyński, jest to droga z której nie ma już odwrotu.

— Trendu w zakresie synergiii tych dwóch sektrów nie sposób zawrócić. Największym wyzwaniem fintechów będzie dostosowanie się do całego tsunami regulacyjnego. W szczególności mówimy tu o rozwiązaniach europejskich. Na horyzoncie mamy dyrektywę konsumencką CCD2, mamy też rozporządzenie MICA, na które czeka cały rynek kryptowalut, czy regulację DORA, która dotyczą odporności cyfrowej podmiotów. To będą niewątpliwie wyzwania na najbliższy czas — podsumował partner w kancelarii Raczyński Skalski & Partners.