Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości trafi teraz do podpisu prezydenta. Celem nowych przepisów jest między innymi ograniczenie procederu zaciągania kredytu na wyłudzone od klientów dane.

Zastrzeganie numerów PESEL z zielonym światłem od Sejmu

Zgodnie z obecnymi regulacjami to ofiara kradzieży tożsamości musi udowodnić, że to nie ona zaciągnęła na przykład zobowiązanie finansowe. Po zmianie przepisów w przypadku zaciągnięcia kredytu w trakcie obowiązywania zastrzeżenia numeru PESEL instytucja finansowa nie będzie mogła domagać się od klienta spłaty długu. Przed zawarciem umowy banki, lub instytucje pożyczkowe będą musiały sprawdzić, czy PESEL klienta nie figuruje w rejestrze zastrzeżonych numerów.

Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL będzie też konieczna w przypadku wypłat gotówki, które pojedynczo lub jako suma wypłat dokonanych w danym dniu w placówce bankowej jednego dnia będą przekraczać trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL wypłata będzie możliwa po upływie 12 godzin od złożenia przez posiadacza rachunku dyspozycji wypłaty gotówkowej.

PESEL będzie można zastrzec elektronicznie – za pomocą aplikacji mObywatel lub serwisu gov.pl – a także stacjonarnie, w w urzędzie gminy, oddziałach banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz placówkach pocztowych. Obywatele będą mogli także wycofać swój PESEL z rejestru zastrzeżonych numerów.