Liczby te pokazują alarmujący kontrast w stosunku do pierwszych kwartałów poprzednich dwóch lat. W 2023 roku 16 mld dolarów finansowania trafiło do 1,271 startupów fintech. Natomiast w pierwszym kwartale 2022 r. zainwestowano 32,9 mld USD w 2 026 startupy z tej branży.

Pełny raport CB Insights „State of Venture” można pobrać tutaj.

Spadek wartości inwestycji w sektor FinTech

Co więcej, 7,3 mld USD zebranych przez startupy w I kwartale 2024 r. było najniższym wynikiem od początku roku 2017. Największym dofinansowaniem w tym kwartale może poszczycić się brytyjskie Monzo, które zebrało 430 mln USD. Z kolei 260 mln dolarów trafiło do spółki Flexport.

Większość finansowania trafiło do firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – spółki te pozyskały 3,3 mld USD w 393 transakcjach, przewyższając 2,2 mld dolarów pozyskane w 203 transakcjach dla fintechów europejskich. Raport CB Insights wykazał 15% wzrost liczby transakcji kapitałowych w pierwszym kwartale. Zawarto 904 takie transakcje, ale ich średnia wielkość była mniejsza niż przed rokiem.

Dodatkowo w I kwartale 2024 roku pojawiło się 19 nowych jednorożców w USA, Azji i Europie, co stanowi nieznaczny spadek w porównaniu z 23 w poprzednim kwartale.

Powyższe dane de facto potwierdzają wcześniejsze doniesienia. Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że w 2023 roku globalne inwestycje w sektor FinTech spadły do najniższego od sześciu lat poziomu 113,7 mld USD w 4 547 transakcjach. Inwestorzy wycofali się z zawierania dużych transakcji w związku z obawami o wysokie stopy procentowe, konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, spadające wyceny fintechów, czy trudności z wyjściem z inwestycji.