Udostępnieniu funkcjonalności towarzyszy akcja promocyjna. Pierwsi klienci mogą korzystać z tej usługi od grudnia 2022 roku, kiedy ruszyła fala pilotażowa. W następnych miesiącach możliwość korzystania z Alior Pay otrzymywały kolejne grupy klientów.

Alior Pay dostępny dla wszystkich klientów Alior Banku

Alior Pay umożliwia odroczenie zrealizowanych już transakcji bezgotówkowych np. płatności kartą czy BLIKIEM, wykonanych nie tylko w sklepach internetowych, ale również w sklepach stacjonarnych. Ponadto, odroczyć można także zlecenia stale lub przelewy np. za prąd czy telefon oraz wypłaty gotówki z bankomatów.

Od drugiej połowy grudnia 2022 r. z usługi mogła korzystać wybrana grupa klientów banku. Dane analityczne z końca września br. pokazują, że od tego czasu w Alior Banku uruchomiono już ponad 4,6 tys. limitów kredytowych w Alior Pay na łączną kwotę blisko 12,5 mln zł. Klienci odroczyli już w sumie blisko 59 tys. transakcji, z czego ponad 10 tys. zdecydowali się rozłożyć na raty.

Po sukcesie pilotażu usługi Alior Bank zdecydował o udostępnieniu możliwości wnioskowania o limit kredytowy w ramach Alior Pay dla wszystkich klientów. Funkcjonalność wdrożona została od 18 września bieżącego roku.

Alior Pay – jak to działa?

Uruchomienie Alior Pay odbywa się poprzez aplikację mobilną Alior Mobile. Klienci, którzy posiadają już przyznany przez bank limit kredytowy w ramach Alior Pay, mogą odroczyć wybraną transakcję na 30 dni za darmo. Użytkownik nie musi pamiętać o terminie spłaty, bo kwota pobierana jest z konta automatycznie. W sytuacji, kiedy na koncie osobistym zabraknie środków na spłatę, to 31. dnia transakcja zostanie automatycznie rozłożona na 11 kolejnych rat.

Z poziomu aplikacji mobilnej klient może zarządzać swoim kontem oraz limitem kredytowym Alior Pay. W każdym momencie może m.in.: częściowo lub w całości spłacić odroczoną transakcję lub zmienić numer rachunku do automatycznej spłaty.

Aby skorzystać z usługi klient powinien posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Alior Banku oraz aplikację mobilną Alior Mobile. W celu uruchomienia limitu kredytowego, w aplikacji należy wybrać transakcję do odroczenia oraz wypełnić wniosek o możliwość skorzystania z usługi. Obecnie minimalna kwota transakcji, którą można odłożyć w czasie, wynosi 50 zł. Maksymalna kwota limitu kredytowego Alior Pay wynosi 3 tys. zł. RRSO dla nowych limitów, objętych promocją „Powroty za mniej”, wynosi 7,9 proc.

Akcja promocyjna z okazji uruchomienia Alior Pay

Udostępnieniu rozwiązania dla szerokiej grupy użytkowników towarzyszy akcja promocyjna „Lepiej z Alior Pay”. W jej ramach klienci, którzy są posiadaczami rachunku w Alior Banku lub założą go w trakcie trwania promocji i złożą wniosek o przyznanie limitu kredytowego Alior Pay, łącznie odraczając transakcję za minimum 50 zł, mogą liczyć na benefit w postaci braku opłat za prowadzenie rachunku przez okres 12 miesięcy od dnia spełnienia warunków promocji. Akcja potrwa od 1 października br. do 31 stycznia 2024 r.