Niedawno pisaliśmy o pracach dotyczących regulacji kryptowalut prowadzonych przez Bank of England. Jeśli chodzi o Unię Europejską działania legislacyjne w tym zakresie skupiły się wokół rozporządzenia MiCA. Na Fintek.pl możecie przeczytać, jakie zmiany dla rynku kryptoaktywów przynosi ten projekt.

Przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego już wcześniej sygnalizowali pewne obawy związane z kryptowalutami. Chodziło między innymi o możliwość wykorzystania walut kryptograficznych przez Rosję do omijania sankcji. Teraz EBC dostrzegając zainteresowanie banków rynkiem kryptoaktywów przyjrzy się stosowanym w tym obszarze procesom licencyjnym.

EBC wyda wytyczne dotyczące kryptoaktywów

Europejski Bank Centralny wskazuje, że ramy regulacyjne dotyczące kryptowalut obecnie „znacznie różnią się” między poszczególnymi państwami członkowskimi. Za przykład podaje Niemcy, gdzie niektóre działania związane z kryptowalutami podlegają wymogowi licencji bankowej. Już kilka banków zwróciło się o stosowne zezwolenie.

Działania EBC mają doprowadzić do usunięcia nieścisłości w krajowych procesach licencjowania. Chodzi m.in. o ujednolicenie sposobu oceny wniosków licencyjnych na działalność i usługi związane z kryptowalutami. EBC zapowiada, że zastosuje przy tym kryteria dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych.

EBC w swoim przeglądzie skupi się na takich zagadnieniach jak ocena profili ryzyka firm kryptowalutowych, w szczególności ich modeli biznesowych, zarządzania wewnętrznego i zdolności do oceny ryzyka poprzez wyznaczenie odpowiednich specjalistów ds. IT i ryzyka.

W zakresie oceny potencjalnego ryzyka związanego z fraudami i cyberbezpieczeństwem w obszarze kryptoaktywów EBC zamierza polegać na danych dostarczanych przez organy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz jednostki analityki finansowej (tzw. Financial Intelligence Unit, FIU).