– Jeszcze w tym roku umożliwimy naszym partnerom w ramach jednej integracji oferowanie zagranicznych metod płatności w swoich sklepach na wiele rynków Unii Europejskiej. Już dzisiaj umożliwiamy autoryzacje płatności kartowych w ponad 150 walutach oraz obsłużenie partnerów z wybranych krajów Unii Europejskiej. Pracujemy nad stale powiększającą się bazą różnych lokalnych metod płatności – mówi Katarzyna Dmitrus, product leaderka w Autopay.

Korzyści płynące z aktu o rynkach cyfrowych

Elementem sprzyjającym ekspansji Autopay mają być przepisy związane z aktem o rynkach cyfrowych, które obowiązują od marca tego roku. Digital Markets Act ma na celu zwiększenie konkurencyjności na rynkach cyfrowych, a także ograniczenie dominacji bigtechów (pewne problemy w tym zakresie mogą mieć Apple, Facebook, czy Google). DMA daje nowe możliwości europejskim firmom na terenie całej Unii Europejskiej. Przynosi też wiele korzyści użytkownikom końcowym, którzy zyskują między innymi dostęp do większej liczby form płatności.

Dzięki nowym przepisom możliwe jest korzystanie z innych form płatności w aplikacjach niż te od Google czy Apple. Może to być szansa dla Autopay. Firma miała przygotowywać się do ekspansji od wielu miesięcy.

Już wcześniej Autopay było obecne na rynkach zagranicznych dzięki Autopay Mobility – systemowi do automatycznych płatności za przejazd autostradami w Polsce oraz opłat elektronicznych za winiety. Z rozwiązania mogą korzystać wszyscy podróżujący po płatnych odcinkach dróg w Austrii, Czechach, Słowenii, Słowacji, Szwajcarii i na Węgrzech.