Reuters podaje, że Komisja Europejska prawdopodobnie ogłosi wszczęcie poszczególnych dochodzeń albo w tym samym czasie, albo jedno po drugim ,w krótkim odstępie. Według doniesień medialnych ma to nastąpić już w najbliższych dniach, a decyzja może zostać wydana jeszcze przed końcem kadencji Margrethe Vestager, unijnej komisarz ds. konkurencji, która wygasa w listopadzie bieżącego roku.

Kara dla Apple, Google i Meta od Komisji Europejskiej

Naruszenia Digital Market Act (DMA) mogą kosztować Apple, Google i Meta nawet 10% ich globalnego rocznego obrotu. Nowe przepisy wymagają od firm zapewnienia użytkownikom i rywalom większego wyboru produktów oraz usług, w celu zapewnienia uczciwej konkurencji. Nie można faworyzować swoich rozwiązań na własnych platformach. Przedmiotem dochodzenia Komisji Europejskiej ma być współpraca wymienionych spółek z twórcami aplikacji.

Digital Market Act wymaga, aby te trzy firmy, a także Microsoft, Amazon i właściciel TikTok, ByteDance, umożliwiły użytkownikom usunięcie wstępnie zainstalowanego oprogramowania lub aplikacji. Dodatkowo giganci technologiczni muszą pozyskać zgodę użytkowników na wykorzystanie ich danych w różnych usługach lub w spersonalizowanych reklamach.

Ostatnio Apple zostało ukarane przez Komisję Europejską grzywną w wysokości prawie 2 mld EUR – za stosowanie nieuczciwych praktyk względem konkurencji. Chodziło tutaj w szczególności o Spotify. Kara dla firmy z Cupertino i konieczność usunięcia ograniczeń z App Store, de facto odzwierciedla ten sam wymóg, który wynika z DMA. Przepisy te obowiązują od 7 marca bieżącego roku.

Warto przypomnieć, że ostatnio Apple postanowiło odeprzeć zarzuty antymonopolowe Komisji Europejskiej, oferując zewnętrznym dostawcom dostęp do swoich modułów NFC, które umożliwiają użytkownikom iPhone’ów dokonywanie płatności zbliżeniowych. W ten sposób firma z Cupertino chce uniknąć grzywny, która może sięgać miliardów dolarów