W odpowiedzi na wiadomość, że Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) uruchamia grupę roboczą do spraw DeFi, trzy brytyjskie instytucje w podobnym czasie opublikowały pisma, w których wzywają do większego nadzoru zdecentralizowanych finansów, w tym również kryptoaktywów. O sprawie pisze serwis Finextra.com.

Wielką Brytanię czekają nowe regulacje kryptowalut?

Brytyjski bank centralny zauważa, że zagrożenia dla stabilności brytyjskiego systemu finansowego ze strony kryptoaktywów i DeFi są obecnie ograniczone, aczkolwiek w przyszłości ryzyko w tym zakresie wzrośnie. Bank of England stwierdza, że ​​w związku z tym potrzebne jest wzmocnienie ram regulacyjnych i systemu egzekwowania prawa zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym.

Natomiast stojący na czele PRA Sam Woods wystosował list, w którym wezwał banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i firmy inwestycyjne do pochylenia się nad kwestią ich ekspozycji na kryptoaktywa. Wskazał przy tym, że obowiązujące przepisy umożliwiają dokonanie oceny ryzyka, jednak miejscami będą one musiały być lepiej dopasowane.

Z kolei zawiadomienie FCA (odpowiednik polskiego KNF) przypomniało firmom podlegającym nadzorowi o obowiązkach, które na nich ciążą gdy wchodzą w interakcje z kryptoaktywami oraz pokrewnymi usługami. Podkreślono, że konsumenci muszą mieć jasność, jakie elementy oferty nie wchodzą w skład działalność regulowanej, tak by nie doszło do pomyłki.

Ponadto brytyjski organ nadzoru finansowego uczula na konieczność przestrzegania przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Urząd poruszył także kwestię rejestracji – wskazując na znaczną liczbę niezarejestrowanych firm z branży krypto działających w Wielkiej Brytanii, które są obecnie objęte dochodzeniem.

O kryptoaktywach ostatnio było głośno także w kontekście sankcji. Christine Lagarde, prezes EBC uważa, że niektórzy Rosjanie próbują ominąć nałożone sankcje poprzez wymianę rubli na kryptowaluty i stablecoiny. Eksperci branżowi nie zaobserwowali jednak jak dotąd tego typu posunięć na szeroką skalę.