Rzecznik UKNF Jacek Barszczewski opublikował na Linkedinie komunikat, w którym wyjaśnia co musi się stać, aby limit transakcji bez PIN faktycznie został zwiększony. Cała sytuacja ma oczywiście związek z zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus) i chodzi o to, aby klienci rzadziej musieli dotykać terminali płatniczych w sklepach i punktach handlowo-usługowych.

Przypomnijmy, że wczoraj Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski wystosował komunikat pod adresem Narodowego Banku Polskiego, w którym prosił o wsparcie działań mających na celu przyśpieszenie podniesienia limitu transakcji bez PIN do 100 złotych. Dzisiaj NBP udzielił odpowiedzi za pośrednictwem komunikatu Polskiej Agencji Prasowej, w którym wyjaśnia, że zrobił w tej sprawie wszystko co mógł – udzielając zgód na podniesienie limitu firmom Visa i Mastercard.

Komunikat KNF w sprawie podniesienia limitu transakcji bez PIN

Poniżej treść dzisiejszego komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego:

„Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 11 marca 2020 r. wysłał do wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych pisma, w których w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z rosnąca liczbą zachorowań na SARS-CoV-2 (koronawirus) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zalecił podjęcie działań mających na celu wspomaganie profilaktyki niekontrolowanego rozprzestrzeniania się w Polsce tego koronawirusa poprzez umożliwienie stosowania podwyższonych limitów dla transakcji bezstykowych niewymagających użycia PIN.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, jeżeli to możliwe, należy maksymalnie ograniczać przebywanie w miejscach publicznych oraz sumiennie przestrzegać podstawowych zasad higieny. W miarę możliwości należy również, podczas wykonywania codziennych czynności, np. robienia zakupów, ograniczać kontakt z obiektami powszechnego użytku. Takimi obiektami są m.in. terminale płatnicze POS. Według danych organizacji kartowych, ok. 86% transakcji kartami płatniczymi (i instrumentami opartymi na karcie) nie przekracza kwoty 100 zł. Podniesienie limitu kartowych transakcji bezstykowych niewymagających użycia PIN do tej kwoty istotnie ograniczyłoby zatem bezpośredni, fizyczny kontakt znaczącej liczby osób płacących kartami płatniczymi z terminalami POS, które mogą być nośnikiem wirusa.

Z tych względów UKNF zarekomendował pilne podjęcie wszelkich możliwych działań, w tym we współpracy z działającymi w Polsce organizacjami płatniczymi, zmierzających do możliwie szybkiego podwyższenia do kwoty 100 zł limitów kartowych transakcji bezstykowych niewymagających użycia PIN.

Pismo w tej sprawie zostało tego samego dnia skierowane także do Narodowego Banku Polskiego. Urząd KNF uznał w nim za wskazane podjęcie próby możliwie szybkiego wdrożenia nowych limitów przez jak największą liczbę dostawców usług płatniczych. Skuteczność tego zabiegu w walce z koronawirusem wymaga zgodnego i skoordynowanego działania organizacji kartowych, agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych. Mając na uwadze wskazane okoliczności, w związku z wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych kompetencjami przysługującymi Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, UKNF zwrócił się do NBP z prośbą o pilne podjęcie stosownych działań zmierzających do niezwłocznego, możliwie najszybszego wdrożenia przez działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacje płatnicze, w szczególności VISA oraz Mastercard, nowych, podwyższonych limitów dla kartowych transakcji bezstykowych niewymagających użycia PIN.

Podniesienie limitu nie jest tylko kwestią podjęcia stosownych decyzji, lecz wymaga także, a nawet przede wszystkim, zmian organizacyjnych i technicznych, a także ścisłej i skoordynowanej współpracy po stronie wszystkich zaangażowanych w procesowanie płatności kartowych – tj. organizacji kartowych, agentów rozliczeniowych (dostawców terminali POS) i wydawców kart płatniczych (głównie banków).

UKNF ma świadomość tego, że NBP już ponad rok temu udzielił czołowym organizacjom płatniczym (Visa i Mastercard Europe) stosownych zgód w tej sprawie. UKNF zwrócił się do Prezesa NBP, jako organu nadzorującego organizacje płatnicze, jedynie o stosowne wsparcie podjętych przez UKNF działań, w zakresie np. zapewnienia odpowiedniej współpracy organizacji płatniczych z wydawcami kart i agentami rozliczeniowymi (acquirerami).”