Program Innovation Hub to inicjatywa na rzecz wspierania rozwoju innowacji finansowych, która działa w KNF od 5 stycznia 2018 roku. W ramach programu Urząd udziela odpowiedzi na pytania kierowane przez podmioty zamierzające podjąć lub podejmujące innowacyjną działalność w usługach finansowych. Chodzi o rozwiązania z zakresu robodoradztwa, crowdfundingu, kryptowalut, czy technologii blockchain.

Prezentacje podsumowującą działalność Programu Innovation Hub można znaleźć tutaj.

Podsumowanie Programu Innovation Hub

W sumie od początku działalności Innovation Hub KNF przyjął i przeprocesował 131 wniosków – 76 w 2018 roku i 55 w roku 2019. W ramach programu odbyło się także ponad 160 spotkań z zainteresowanymi podmiotami. W 2018 roku najwięcej zapytań dotyczyło działalności bankowej – w tym także płatniczej. Zdaniem KNF było to związane z wciąż dużą popularnością rynku kryptowalut. Zapytania z tego sektora stanowiły prawie 62% wszystkich zgłoszeń. Podmioty były też zainteresowane takimi zagadnieniami, jak robodoradztwo, funkcjonowanie platform crowdfundingu inwestycyjnego oraz tokenizacją instrumentów finansowych.

W roku 2019 Innovation Hub przeprocesował 55 wniosków, z czego 56% stanowiły zapytania z sektora bankowego – dominowały wnioski z zakresu zdalnej identyfikacji klienta, rozwiązań do zarządzania finansami, czy usług z zakresu PSD2 (AIS i PIS). Druga najpopularniejsza kategoria zapytań dotyczyła aktywności na rynku kapitałowym, w tym problematyki ICO, tokenizacji instrumentów finansowych oraz robodoradztwa. Według KNF mniejsza liczba wniosków w 2019 roku to efekt zaangażowania instytucji w zagadnienia związane z implementacją dyrektywy PSD2. W IV kwartale 2019 – po wejściu w życie PSD2 – ponownie odnotowano wzrost zainteresowania Programem.

Nadzorca zwraca uwagę, że największe zainteresowanie Programem Innovation Hub wykazują startupy, które stanowią prawie 85% wszystkich zgłaszających się podmiotów. Kolejne miejsca zajmują instytucje zagraniczne i banki (odpowiednio 5% i 4% zgłoszeń). Dyrektor Departamentu FinTech w KNF Zbigniew Wiliński (zdjęcie główne) przyznał, że Urząd ubolewa nad faktem, iż do Programu zgłasza się tak mało podmiotów nadzorowanych, czyli krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych, czy banków.

FinTech 2020 – co planuje KNF?

Dyrektor Wiliński przedstawił także główne założenia KNF na 2020 rok z zakresu branży FinTech. To przede wszystkim realizacja celów wyznaczonych w Cyfrowej Agendzie Nadzoru (CAN). Przypomnijmy, że zgodnie z CAN nadzorca ma zająć się nowymi zjawiskami na rynku finansowym – chodzi tutaj o aktywa cyfrowe, crowdfunding, czy robodradztwo. Urząd pracuje także nad wirtualną piaskownicą, czyli środowiskiem testowym. Na początek pojawi się piaskownica z zakresu open bankingu (PSD2), a następnie z zakresu technologii blockchain.

KNF zapowiedział również kolejne spotkania Zespołu ds. Rozwoju Innowacji FinTech, a pierwsze z nich odbędzie się już pod koniec lutego. W jego trakcie uczestnicy będą mogli przedyskutować zgłoszone do urzędu bariery, które utrudniają działalność fintechów.

Nadzorca weźmie także udział w warsztatach dotyczących chmury obliczeniowej, na których omawiane będzie stanowisko KNF w tym zakresie, opublikowane kilka dni temu. To istotna informacja, ponieważ w trakcie dzisiejszego spotkania przeprowadzono ankietę wśród uczestników, w której zapytano co będzie kluczowym zjawiskiem/zagadnieniem dla rynku FinTech w 2020 roku. Wygrała właśnie chmura obliczeniowa z dość dużą przewagą nad robodroadztwem i blockchainem.