EVO Payments jest dobrze znane także na polskim rynku. To jeden z współwłaścicieli największego agenta rozliczeniowego nad Wisłą – eService. Z danych z początku bieżącego roku wynika, że eService procesuje transakcje dla 530 tys. terminali płatniczych w Polsce i Europie. Według danych na koniec grudnia, w ciągu ostatniego roku zwiększył ich liczbę o prawie 37 tysięcy.

Współwłaściciel eService w rękach Global Payments

Dzięki przejęciu EVO Payments spółka Global Payments zadebiutuje na nowych rynkach – chodzi tutaj o Polskę, Niemcy, Chile oraz Grecję. Akwizycja pozwoli im także na rozszerzenie obecnej działalności w USA, Kanadzie, Meksyku, Hiszpanii. Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.

Po połączeniu obie firmy mają obsługiwać 4,5 mln punktów handlowo-usługowych oraz 1,5 tys. instytucji finansowych. Dzięki przejęciu Global Payments chce także rozszerzyć swoją działalność na rynku B2B.

Tak jak wspomnieliśmy powyżej EVO Payments to jeden ze współwłaścicieli agenta rozliczeniowego eService. W czerwcu spółka uruchomiła między innymi usługę EVO Collect, oferującą automatyzację korespondencji, wysyłkę wezwań do zapłaty oraz rozliczanie wpływających należności.

W połowie roku eService zaprezentowało także nowy terminal w smartfonie – LikePOS. Przygotowana we współpracy z Visa aplikacja przeszła wielomiesięczny sprawdzian w ramach pilotażu przeprowadzonego m.in. na rynku czeskim, gdzie jest oferowana pod nazwą Revo SoftPOS.