Z narzędzia może skorzystać każda firma – bez względu na skalę prowadzonej działalności – zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, małe i średnie firmy, jak i większe firmy. Bezpłatny kalkulator dostępny jest również dla firm, które nie są klientami banku.

Kalkulator śladu węglowego dla firm od ING

Nowe regulacje z obszaru zrównoważonego rozwoju będą sukcesywnie obejmować rosnącą grupę przedsiębiorstw. Pośrednio będą też miały wpływ na firmy znajdujące się w łańcuchach dostaw. Większe podmioty będą np. coraz częściej zwracać się do swoich dostawców po dane z obszaru zrównoważonego rozwoju (np. dotyczące śladu węglowego).

Obliczenie śladu węglowego to pierwszy krok do wdrożenia strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych. Właściwe zaprezentowanie wyników w przeliczeniu na jednostki funkcyjne (emisje na jednego pracownika, m2 czy jednostkę wartości obrotu) pozwala zaplanować i wdrożyć odpowiednie działania.

Kalkulator jest dostępny dla wszystkich firm, które chcą zmierzyć swoje emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 (scope 1 i 2 zgodnie z GHG Protocol). Każda firma, która uzupełni kalkulator danymi, uzyska automatycznie wygenerowany raport (możliwy także do pobrania w formacie pdf). Raport, oprócz wyników, zawiera informacje na temat stosowanego standardu obliczeń, dźwigni redukcji śladu węglowego firmy oraz przykłady pomagające zrozumieć skalę otrzymanego wyniku.

Wyliczenia są dokonywane zgodnie ze standardem GHG Protocol i oparte o około 500 uwzględnionych w kalkulatorze wskaźników, w tym wskaźniki emisyjności pozyskane od poszczególnych krajowych dostawców energii elektrycznej i cieplnej. Wskaźniki będą systematycznie aktualizowane dla kolejnych okresów – czytamy w komunikacie ING Banku Śląskiego.

Kalkulator został przygotowany we współpracy z Fundacją Climate Strategies Poland.