Co ciekawe, najnowsze dane ZUS wskazują, że ubankowienie rośnie także w najstarszej grupie wiekowej – już ponad 80% emerytów otrzymuje swoje świadczenia na konta bankowe.

– Coraz więcej konsumentów korzysta z nowoczesnych instrumentów płatniczych. Doceniamy płatności bezgotówkowe, bo uważamy je za szybkie, wygodne i bezpiecznie. Rolą Fundacji Polska Bezgotówkowa jest zwiększanie świadomości społecznej na temat możliwości i korzyści wynikających z nowych technologii i cyfrowych płatności. Dążymy do tego, aby każdemu zagwarantować równy dostęp do różnorodnych metod płatniczych – mówi Joanna Erdman, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Płatności bezgotówkowe coraz popularniejsze

– O dynamicznym rozwoju stosowania płatności bezgotówkowych decyduje przede wszystkim postrzegana przez konsumentów wygoda korzystania z kart i płatności mobilnych, a także ich wysoka użyteczność, którą osiągnięto dzięki rozbudowie sieci terminali płatniczych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa – mówi dr hab. Michał Polasik, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Duża sieć terminali zlokalizowanych w całym kraju sprawiła, że konsumenci uzyskali pewność akceptacji płatności cyfrowych w większości branż. Także generalne trendy w zakresie transformacji cyfrowej i popularyzacja cyfrowych platform zakupowych, usługowych i transportowych, sprzyjają instrumentom bezgotówkowym.

Potwierdzają to dane Narodowego Banku Polskiego. Na koniec 2022 r. w Polsce było ponad 1,2 mln terminali, od końca września przybyło ich 10,8 tys. Zwiększyła się także liczba punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji płatności elektronicznych i wyniosła na koniec 2022 r. 886,5 tys.

Korzyści z płatności bezgotówkowych dostrzegają również mikroprzedsiębiorcy, którzy coraz częściej decydują się na udostępnienie konsumentom możliwości wyboru sposobu dokonania płatności – kartą lub gotówką. 74% uczestników Programu Fundacji potwierdza pozytywne zmiany po uruchomieniu terminala w swoim punkcie handlowym lub usługowym. Dotyczą one wzrostu obrotów, liczby klientów czy zmiany wizerunku firmy na bardziej nowoczesny.