W sumie w I kwartale KIP-y wykonały łącznie ponad 464 mln transakcji o wartości prawie 37 mld złotych. Z kolei małe instytucje płatnicze (MIP) przeprowadziły 9,21 mln transakcji płatniczych o wartości 88,1 mln zł. Pełny raport KNF można pobrać tutaj.

Fundusze własne KIP według przepisów ustawy o usługach płatniczych wyniosły łącznie 567,5mln zł na koniec I kw.2019 r. Wszystkie podmioty spełniały warunki wymogu kapitałowego – podaje KNF.

KIP i MIP – kwartalny raport KNF

20 czerwca 2018 roku, wraz z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych, wprowadzone zostały nowe kategorie podmiotów – małe instytucje płatnicze oraz dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku. Podmioty te, po uzyskaniu wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych, mogą świadczyć usługi płatnicze na zasadach określonych w ustawie. W I kw.2019 r. do rejestru wpisanych zostało 10 MIP (w sumie na koniec marca2019 r. wpisanych było 20 MIP).

Większość KIP, wpisanych do rejestru KNF do 31 marca 2019r., spełnia definicję hybrydowych instytucji płatniczych. Oznacza to, że poza świadczeniem usług płatniczych tego rodzaju podmioty świadczą również inną działalność gospodarczą.Na potrzeby Raportu dokonany został podział KIP na grupy A, B i C–według kryterium zakresu usług płatniczych do wykonywania których poszczególne KIP są upoważnione.

Poniżej lista wszystkich KIP-ów z podziałem na grupy określone przez KNF.

GRUPA A – KIP-y, które posiadają zgodę na oferowanie usługi acquiringu (kapitał założycielski w kwocie co najmniej 125tys. EUR):

 1. First Data Polska S.A.
 2. PayU S.A.
 3. PayPro S.A.
 4. Dotpay sp. z o.o.
 5. eCard S.A.
 6. Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o. o.
 7. PayTel S.A.
 8. PayLane Sp. z o. o.
 9. CashBill S.A.
 10. mPay S.A.
 11. Blue Media S.A.
 12. Planet Pay Sp. z o. o. (dawny Smoopay Technologies Sp. z o.o.)
 13. YetiPay Sp. z o. o.
 14. Conotoxia Sp. z o. o.
 15. Oney Polska S.A.
 16. Diners Club Polska sp. z o.o.
 17. Grupa „Lew” S.A.
 18. Payland net S.A.
 19. Igoria Trade S.A.
 20. InPost Finanse sp. z o.o.
 21. Let Me Pay sp. z o.o.
 22. Krajowy Integrator Płatności S.A.
 23. SkyCash Poland S.A.
 24. Fenige sp. z o.o.
 25. Paymento Financial S.A.

Grupa B – KIP, które świadczą jedną usługę płatniczą (inną niż usługa acquiringu lub przekazu pieniężnego) lub kilka usług płatniczych (z wyłączeniem usługi acquiringu) (kapitał założycielski w wysokości co najmniej 125 tys. EUR):

 1. BNP ParibasSolutions Sp. z o. o.
 2. Kantor Polski S.A.
 3. Currency One S.A.
 4. Dom Maklerski TMS Brokers S.A.
 5. ITRAN sp. z o.o. (dawny Global Transaction Services sp. z o.o.)
 6. Cardina sp. z o.o.

Grupa C – KIP, które świadczą wyłącznie usługę przekazu pieniężnego (kapitał założycielski wwysokości co najmniej 20 tys. EUR):

 1. Monetia Sp. z o. o.
 2. BillBird S.A.
 3. Grupa Finansowa Expert Sp. z o. o.
 4. Waluciarz.pl S.A.36.England.pl Sp. z o. o.
 5. England.pl Sp. z o. o.
 6. Transfer24 Sp. z o. o.
 7. Profeskasa S.A.
 8. Jax Pay Sp. z o. o. (dawny Jax Sp. z o. o.)
 9. PKO BP Finat Sp. z o. o.